Prezes BFG: podwyżka składek banków na fundusz gwarancyjny w 2022 roku będzie znaczna

Z rynku

Składki na fundusz gwarancyjny banków powrócą na ścieżkę wzrostową, podwyżka na 2022 r. będzie znaczna, również w porównaniu z rokiem 2020 r. Podwyżka składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji będzie wyraźna względem 2021 roku - poinformował prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Piotr Tomaszewski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Składki na fundusz gwarancyjny banków powrócą na ścieżkę wzrostową, podwyżka na 2022 r. będzie znaczna, również w porównaniu z rokiem 2020 r. Podwyżka składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji będzie wyraźna względem 2021 roku - poinformował prezes BFG Piotr Tomaszewski.

W poniedziałek 6 grudnia zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów wydłużające okres dojścia do poziomu docelowego składki na system gwarantowania depozytów o 4 lata do 2034 r.

"Rozporządzenie wydłużające termin osiągnięcia poziomu docelowego zabezpieczenia funduszu gwarancyjnego banków niejako neutralizuje wpływ tegorocznej obniżki składki na ścieżkę dojścia do celu w kolejnych latach. Bez wydłużenia okresu dojścia do poziomu docelowego wzrost składek byłby wyższy niż w obecnym stanie prawnym, ale to nie oznacza, że składki nie wzrosną" - napisał w komentarzu prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Czytaj także: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym >>>

Należy podkreślić, że składki na fundusz gwarancyjny banków wracają na ścieżkę wzrostową, a podwyżka na 2022 r. będzie znaczna, również w porównaniu z rokiem 2020 r.

"Także składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wracają na ścieżkę wzrostu, aby osiągnąć ustawowy cel, a podwyżka będzie wyraźna względem 2021 r. Podsumowując, należy liczyć się z tym, że łączny wymiar składek na BFG w 2022 r. będzie istotnie wyższy niż w 2020 r." - dodał.

Decyzje ws. składek banków na BFG podejmuje corocznie Rada BFG w lutym

W lutym 2021 roku Rada BFG ustaliła łączny poziom składek w 2021 r. w wysokości 2,23 mld zł, czyli o 30 proc. mniej niż rok wcześniej. W ramach łącznej kwoty na 2021 r. 1 mld zł zasila fundusz gwarancyjny banków, a 1,23 mld zł fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W 2020 r. z łącznej kwoty składek 1,58 mld zł przypadało na fundusz gwarancyjny banków, a 1,6 mld zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: