Prezes BFG: zrzeszenie się banków komercyjnych w ramach systemu ochrony zwiększy stabilność całego sektora

Z rynku

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz innych ustaw wprowadziła system ochrony dla banków komercyjnych. Zrzeszenie się banków komercyjnych w ramach systemu ochrony miałoby korzystny wpływ na cały sektor bankowy i przyczyniłoby się do dalszego zwiększenia jego stabilności - ocenia prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Piotr Tomaszewski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz innych ustaw wprowadziła system ochrony dla banków komercyjnych. Zrzeszenie się banków komercyjnych w ramach systemu ochrony miałoby korzystny wpływ na cały sektor bankowy i przyczyniłoby się do dalszego zwiększenia jego stabilności - ocenia prezes BFG Piotr Tomaszewski.

"Ustawa wprowadza ramy prawne do zrzeszenia się banków komercyjnych, ale rozwój projektu zależy od inicjatywy samych banków. To jest ich indywidualna decyzja, a udział jest dobrowolny" - napisał w komentarzu Tomaszewski.

Czytaj także: BFG zawiesił wnoszenie składek na fundusz gwarancyjny banków do 31 października >>>

"Nie znamy dokładnie rozmiaru instytucji, która zrzeszałaby banki, w tym wysokości kapitału, jaki byłby do niej wniesiony. Niewątpliwie jednak, jak wynika z doświadczeń sektora bankowości spółdzielczej, gdyby takie zrzeszenie powstało, miałoby to korzystny wpływ na cały system bankowy i przyczyniłoby się do dalszego zwiększenia jego stabilności" - dodał.

Udział banków w systemie jest dobrowolny

System ochrony dla banków komercyjnych wprowadziła nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz innych ustaw.

Udział banków w tym systemie ma dobrowolny charakter. Banki zawierać mogą umowę systemu ochrony, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Uczestnik systemu ochrony wnosić ma w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do tego systemu wpłatę na fundusz pomocowy w wysokości nie mniejszej niż 0,3 proc. kwoty środków gwarantowanych uczestnika systemu ochrony objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: