Prezes BGK Dariusz Daniluk przedstawicielem europejskich banków publicznych

Bankowość / Kadry

Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, został szefem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (EAPB). Ponad 30 prezesów banków publicznych z państw UE wybrało jednogłośnie Daniluka na Prezydenta Stowarzyszenia 19 grudnia br. w Brukseli.

EAPB, czyli European Association of Public Banks z siedzibą w Brukseli, to znana w środowisku finansowym organizacja promująca interesy banków publicznych. EAPB reprezentuje 15% europejskiego rynku bankowego o łącznej sumie aktywów sięgającej 3.500 mld EUR. Członkami EAPB są państwowe banki rozwoju i inne publiczne instytucje finansowe z całej Europy, wspierające gospodarki krajowe. Stowarzyszenie działa na rzecz zapewnienia europejskich ram legislacyjnych pozwalających jego członkom na efektywną realizację ich misji publicznej.

Jako Prezes BGK, Dariusz Daniluk będzie przez dwa lata reprezentował interesy członków EAPB wobec instytucji Unii Europejskiej w Brukseli. Objęcie tak prestiżowej funkcji, wiążącej się z bliską współpracą z przedstawicielami instytucji UE najwyższego szczebla, pomoże także wspierać strategiczne interesy Polski w kluczowym okresie prac nad założeniami do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Prezydentura w EAPB jest ważnym wyróżnieniem i docenieniem doświadczenia Prezesa Daniluka w sektorze finansowym. Przed objęciem stanowiska Prezesa BGK w kwietniu 2011 r., przez 3 lata był on podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnym między innymi za problematykę stabilności finansowej, i przedstawicielem Ministra w Komisji Nadzoru Finansowego. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

BGK to największy bank publiczny w Europie Środkowej realizujący rządowe programy społeczno-gospodarcze. O Banku było w ostatnich tygodniach głośno w kontekście wygłoszonego przez Donalda Tuska tzw. drugiego expose. Podczas wystąpienia w Sejmie w październiku br. Premier zapowiedział wprowadzenie Programu Inwestycje Polskie, w którego wdrażanie ma być zaangażowany BGK. Wskazuje to na rosnącą rolę BGK, któremu w 2011 r. powierzono także proces konsolidacji finansów publicznych. Wybór Polaka na Prezydenta EAPB świadczy o dostrzeżeniu efektywnych działań Banku także za granicą.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: