Prezes EFL w Radzie Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej

Kadry

Radosław Kuczyński, prezes EFL, został wybrany przez Walne Zgromadzenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) na Członka Rady Izby. Kadencja potrwa 3 lata. Podczas głosowania, do Rady CCIFP wybranych zostało 15 przedstawicieli reprezentujących duże przedsiębiorstwa i 15 reprezentantów firm z sektora MŚP. Wśród nowych członków Rady w kategorii duże firmy, do której należy EFL, jest tylko dwóch Polaków .,Pozostałych trzynastu pochodzi z Francji.

Radosław Kuczyński, prezes EFL, tak skomentował wybór: „Swoją pracą oraz partycypowaniem w różnych wydarzeniach świata frankofońskiego chciałbym wspomagać rozwój CCIFP kładąc szczególny nacisk na Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska jest bardzo duży potencjał na rozwój francusko-polskiej współpracy w przedsiębiorczości. Odbywa się tutaj wiele wydarzeń kulturowych i biznesowych z udziałem francuskich inwestorów, menadżerów, ludzi chcących wspierać współpracę pomiędzy obydwoma krajami. Będąc członkiem Rady Francuskiej Izby z zaangażowaniem będę współtworzył długotrwałe i głębokie relacje pomiędzy partnerami biznesowymi oraz budował prestiż CCIFP”.

Francusko -Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest niezależną i samofinansującą się organizacją, która zrzesza 440 polskich i francuskich firm. Wśród firm stowarzyszonych w Izbie 60% stanowią firmy francuskie, a 40% polskie.

CCIFP jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce i ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w naszym kraju. Izba odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców.

EFL

Udostępnij artykuł: