Prezes Getin Noble Banku złożył rezygnację

Kadry

Getin Noble Bank S.A. poinformował, że 13 maja 2022 roku powziął informację o złożeniu rezygnacji przez Pana Artura Klimczaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz udziału w Zarządzie Banku ze skutkiem na dzień 1 czerwca bieżącego roku.

Getin Noble Bank - logo na budynku
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Getin Noble Bank S.A. poinformował, że 13 maja 2022 roku powziął informację o złożeniu rezygnacji przez Pana Artura Klimczaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz udziału w Zarządzie Banku ze skutkiem na dzień 1 czerwca bieżącego roku.

Rezygnacja została uzasadniona stanem zdrowia Pana Artura Klimczaka.

Do czasu powołania nowej osoby na stanowisko Prezesa Zarządu Banku pracami Zarządu Banku będzie kierowała osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą spośród obecnego składu Zarządu Banku.

Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od głównego akcjonariusza Banku, intencją Pana dr Leszka Czarneckiego jest zaproponowanie kandydatury Pana Artura Klimczaka do składu Rady Nadzorczej Banku - napisano w komunikacie Getin Noble Bank.

Źródło: Getin Noble Bank
Udostępnij artykuł: