Prezes JSW: na dywidendy do 30% zysku netto grupy

Gospodarka

Siedziba JSW
Fot. Materiały prasowe JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza rekomendować akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendy do 30% skonsolidowanego zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Daniel Ozon. W prezentacji przed dzisiejszą konferencją prasową JSW podała, że rekomendowany poziom wypłaty dywidendy będzie wynosić co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto.

Daniel #Ozon: zarząd #JSW zamierza rekomendować akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendy do 30% skonsolidowanego zysku netto #dywidenda

– Będziemy przeznaczać do 30% zysku – powiedział Ozon dziennikarzom. Wyjaśnił, że chodzi o zysk bez zdarzeń jednorazowych.

Podczas konferencji prezes mówił też, że w ciągu 1,5 miesiąca powinna zapaść decyzja zarządu dotycząca dywidendy za 2017 r.

W opublikowanej dziś prezentacji strategii spółki napisano, że „intencją zarządu JSW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy”.

Spółka zastrzegła, że polityka w zakresie dywidendy uzależniona jest m.in. od aktualnych wyników działalności, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych.

„Zgodnie z zapisami umowy restrukturyzacyjnej zawartej z obligatariuszami w 2016 r., zarząd JSW zobowiązał się, iż do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy, jeżeli:

– na taką wypłatę uzyskana zostanie zgoda zgromadzenia obligatariuszy

– przy określonym poziomie (aktualnym i prognozowanym) wskaźnika pokrycia obsługi długu.

W przeciwnym wypadku rekomendowanie przez zarząd JSW wypłaty dywidendy będzie stanowić przypadek naruszenia umowy restrukturyzacyjnej” – czytamy dalej.

W marcu 2017 r. zarząd JSW zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej i rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2016 r.

JSW chce mieć średniorocznie 1 mld zł zysku netto

Jastrzębska Spółka Węglowa chce wypracowywać średniorocznie 1 mld zł zysku netto w latach 2018-2030, poinformował prezes Daniel Ozon.

– Chcemy osiągać 1,03 mld zł zysku netto średniorocznie – powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

Strategia spółki zakłada też średni jednostkowy mining cash cost w wysokości 284 zł/rocznie w latach 2018-2030, jednostkowy gotówkowy koszt produkcji koksu CCC na poziomie średnio 146 zł/tona, rentowność sprzedaży netto na poziomie średnio 12,2%, marżę EBITDA około 30%.

W pierwszej kolejności finansowanie z polskiego rynku

JSW przeprowadzi roadshow na polskim rynku, zanim zdecyduje o wyjściu na rynki międzynarodowe w sprawie finansowania, poinformował wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski. Chce pozyskać ok. 400-500 mln USD.

– Najpierw chcemy sprawdzić rynek krajowy. Zrobimy roadshow po polskich instytucjach finansowych – powiedział Ostrowski dziennikarzom.

Wskazał, że roadshow może się rozpocząć między początkiem a połową marca.

– Chcemy pozyskać środki na nasze główne projekty rozwojowe. Drugi element to środki na finansowanie ewentualnego zakupu PBSz, a trzeci to inwestycje w modernizację koksowni, ale tu sięgamy po środki z EBI i pewnie NFOŚiGW – dodał wiceprezes.

Wskazał, że na rynku polskim spółka zainteresowana jest obligacjami lub kredytami o podobnej strukturze do obligacji. Na rynku międzynarodowym w grę wchodzą tylko obligacje.

– 400-500 mln USD to poziom wartości, która ma sens. Na polskim rynku trochę mniej – powiedział także Ostrowski.

Jego zdaniem, tenor obligacji to minimum 7 lat, a optymalnie 12 lat.

W końcu stycznia br. JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz). PBSz jest częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: