Prezes NBP: ekspozycja polskich banków na sektory wysokoemisyjne wynosi ok. 2 proc. ich aktywów

ESG / Z rynku

Ekspozycja banków w sektorze wysokoemisyjnym wynosi 2% aktów sektora bankowego i nie stanowi zagrożenia w transformacji klimatycznej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

Adam Glapiński, prezes zarządu, Narodowy Bank Polski
Adam Glapiński prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prezes Narodowego Banku Polskiego

Ekspozycja banków w sektorze wysokoemisyjnym wynosi 2% aktów sektora bankowego i nie stanowi zagrożenia w transformacji klimatycznej, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

"Ekspozycje na ryzyko transformacji mają charakter bezpośredni i pośredni. Charakter bezpośredni odnosi się do wielkości ekspozycji banków na podmioty emitujące duże ilości gazów cieplarnianych. Charakter pośredni może dodatkowo uwzględniać energochłonność gospodarki oraz makroekonomiczne skutki transformacji. NBP przeprowadził ostatnio wstępną ocenę ryzyka transformacji, koncentrując się na bezpośrednich ekspozycjach banków na podmioty i branże emitujące duże ilości dwutlenku węgla. W porównaniu z innymi rodzajami ekspozycji, które mogą generować ryzyko systemowe, zaangażowanie banków w sektory wysokoemisyjne w całym sektorze bankowym można uznać za stosunkowo niewielkie, ok. 2% sumy aktywów sektora bankowego"- powiedział Glapiński w wywiadzie udzielonym "The Banker".

Transformacja w kierunku bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki

Prezes NBP wskazał, że główne kanały oddziaływania zmian klimatycznych na polski sektor finansowy wynikają z transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki.

"Wynika to z faktu, że transformacja prawdopodobnie urzeczywistni się w znacznym stopniu dużo wcześniej niż urzeczywistnią się ryzyka fizyczne, ponieważ zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie są procesami długoterminowymi" - powiedział Glapiński.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: