Prezes NBP: gotówka jednym z filarów wolności obywateli

Gospodarka / Wydarzenia

Prezes NBP, Adam Glapiński ogłosił podczas Kongresu Obsługi Gotówki rozpoczęcie prac pod kierownictwem banku centralnego nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki.

Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego
Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego. Źródło: NBP

Prezes NBP, Adam Glapiński ogłosił podczas Kongresu Obsługi Gotówki rozpoczęcie prac pod kierownictwem banku centralnego nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki.

W swoim wystąpieniu Adam Glapiński prezes Narodowego Banku Polskiego podkreślił związek gotówki z wolnością obywatelską. Stwierdził wręcz: „Gotówka jest i  będzie jednym z filarów utrzymania wolności obywatelskiej w zglobalizowanym świecie”.

Jak zauważył NBP stoi na straży bezpieczeństwa, stabilności i wiarygodności pieniądza i broni gotówki przed intencjonalnym, często na siłę wprowadzanym obrotem bezgotówkowym.

W jego opinii dostępność gotówki jest fundamentem sprawnego funkcjonowania naszego państwa.

NBP obrońcą gotówki

Dodał, że pandemia pokazała , że nowoczesne społeczeństwo w sytuacji kryzysu upatruje w gotówce, instrumencie emitowanym i gwarantowanym przez bank centralny swojej bezpiecznej przystani.

Gotówki wystarczy na realizację wszystkich wypłat klientów.

Prezes NBP powiedział, że od marca tego roku wartość pieniądza gotówkowego w gospodarce wzrosła o 80 mld złotych, czyli o 1/3, i  osiągnęła poziom  320 mld złotych.

-Podczas pandemii wysoki poziom wypłat klientów był testem dla systemu płatniczego w Polsce. Dzisiaj można powiedzieć, ze obrót gotówkowy w Polsce zdał egzamin. Jest to powód do dumy dla NBP i całego sektora obsługi gotówki - mówił prezes Adam Glapiński.

Jednocześnie zapewnił, że gotówki wystarczy na realizację wszystkich wypłat klientów.

Czytaj także: Gotówka zdała egzamin w trudnych czasach

Stwierdził, że NBP jako emitent narodowej waluty zawsze będzie obrońcą gotówki, ponieważ w trudnych sytuacjach zapewnia ona bezpieczne i niezakłócone funkcjonowanie gospodarki pozbawione zewnętrznych wpływów i ryzyka przerwania realizacji zobowiązań.

Płatności gotówkowych mają być możliwe zawsze i wszędzie

-Gotówka w czasach pandemii przestała być tylko instrumentem płatniczym. Stała się istotnym elementem stabilizacji infrastruktury całego państwa. W związku z tym nie może być widziana tylko przez pryzmat kosztów i zysków - zauważył prezes NBP.

Stwierdził, że banki ograniczają obsługę gotówki w swoich oddziałach i zmniejszają liczbę bankomatów.

Wszystkie instrumenty płatnicze mają być traktowane równo, a ich wybór ma być wyłącznym prawem obywateli

Przypomniał, że w ostatnim półroczu ubyło 500 bankomatów. Zdarza się, że w bankomatach mimo wielokrotnych apeli banku centralnego nie oferuje pełnej struktury nominałowej banknotów.

-Nadal szereg banków nie umożliwia wypłat w wysokich nominałach, to jest banknotów o nominałach 200 i 500 złotych. To powinno się zmienić - stwierdził prezes NBP, i dodał:

-Jednocześnie dodatkowo operatorzy wprowadzają ograniczenia dotyczące wysokości wypłat z bankomatów.

NBP ponowi swój postulat wprowadzenia stosowanego zapisu w ustawie o usługach płatniczych, który wzmocni prawa konsumentów tak aby mieli możliwość dokonywania płatności gotówkowych zawsze i wszędzie.

Wszystkie instrumenty płatnicze mają być traktowane równo, a ich wybór ma być wyłącznym prawem obywateli - stwierdził.

Plusy bycia poza strefą euro

W swoim wystąpieniu prezes Adam Glapiński odniósł się do działań podjętych przez bank centralny w celu graniczenia szoku gospodarczego spowodowanego pandemią.

Mówiąc o łagodzeniu polityki pieniężnej i innych działaniach NBP stwierdził, że obecna reakcja polskiego banku centralnego nie byłaby możliwa gdyby nasz kraj znajdował się w strefie euro.

NBP prowadzi niezależną politykę pieniężną dostosowaną do polskich uwarunkowań

W jego opinii gdyby Polska znajdowała się w strefie euro to polityka pieniężna w naszym kraju byłaby kształtowana przez Europejski Bank Centralny i decyzje podejmowane byłaby na podstawie sytuacji w największych krajach strefy euro. W efekcie reakcja nie byłaby dostosowana do krajowych procesów makroekonomicznych.

Z tego powodu ważne jest, że mamy własnego złotego, a NBP prowadzi niezależną politykę pieniężną dostosowaną do polskich uwarunkowań - mówił prof. Adam Glapiński.

Przytoczył szacunki analityków NBP, według których dokonane w Polsce poluzowanie polityki pieniężnej zwiększy nasze PKB o 1,4 pkt procentowego łącznie  w tym i w przyszłym roku.

Zapis wystąpienia Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na Kongresie Obsługi Gotówki 2020 dostępny jest na kanale YouTube NBP.

https://www.youtube.com/watch?v=7mLlgGlhJV4
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: