Prezes NBP podczas Kongresu Edukacji Ekonomicznej i Przedsiębiorczości o działaniach edukacyjnych banku centralnego

Wydarzenia

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Jednym z filarów tych działań jest edukacja finansowa, która jest również podstawą silnej gospodarki i bezpiecznego systemu finansowego, mówił prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego
Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego. Źródło: NBP

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Jednym z filarów tych działań jest edukacja finansowa, która jest również podstawą silnej gospodarki i bezpiecznego systemu finansowego, mówił prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

- W NBP od lat staramy się rozwijać działalność edukacyjną. Coraz bardziej koncentrujemy naszą uwagę na współpracy ze szkołami i uczelniami, ogłaszamy konkursy grantowe - mówił prezes NBP i wskazał, że badania potwierdziły, że aż 75 proc. młodych ludzi do 25. roku życia ufa Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Edukacja kierowana do uczniów i studentów

Mimo szeregu ograniczeń wywołanych pandemią, w ciągu ostatniego roku NBP zrealizował z powodzeniem działania edukacyjne obejmujące aż 170 000 uczniów, 4500 nauczycieli oraz 8000 studentów.

-W tym roku zainaugurowaliśmy zaś ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”, który pozwoli stworzyć sieć szkół aspirujących do roli liderów edukacji ekonomicznej. Chcąc zapewnić ofertę edukacyjną atrakcyjną dla różnych pokoleń, rozwijamy Centrum Pieniądza NBP, nowatorską placówkę łączącą z powodzeniem funkcję muzealną z edukacją ekonomiczną na najwyższym poziomie. W ubiegłym roku otworzyliśmy także Krakowski Salon Ekonomiczny NBP gdzie można poszerzać wiedzę o mechanizmach świata finansów i wartości złotego - mówił prof. Adam Glapiński.

Celem społeczeństwo odpowiedzialne ekonomicznie

Prezes NBP mówił także o zamierzeniach edukacyjnych banku centralnego:

Narodowy Bank Polski w miarę możliwości będzie nadal jak najszerzej angażował się w inicjatywy edukacyjne. Stawiamy na nowoczesność przy utrwalaniu szacunku do waluty narodowej i dziedzictwa rodzimych dokonań gospodarczych. Chcemy nadal kształtować społeczeństwo odpowiedzialne ekonomicznie, które podejmuje świadome decyzje finansowe i efektywnie dysponuje swoimi zasobami, bo w ten sposób staje się fundamentem silnej i bezpiecznej gospodarki.

Edukacja ekonomiczna wymaga wspólnego działania

Podsumowując swoje wystąpienie podczas sesji plenarnej Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas sesji plenarnej powiedział:

-Z doświadczenia wiem jednak, że najlepsze efekty zawsze osiąga się we współdziałaniu wielu, poważnie zaangażowanych instytucji oraz organizacji. Jestem przekonany, że nasz udział w tym Kongresie wspiera ten cel i zaowocuje nowymi wspólnymi inicjatywami na rzecz lepszej przyszłości polskich dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Udostępnij artykuł: