Prezes NBP: podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, by trwale obniżyć inflację

Gospodarka

Dzięki wprowadzonym Tarczom Antyinflacyjnym do lipca inflacja obniży się - powiedział w wywiadzie dla Superexpressu szef NBP Adam Glapiński.

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP
Prof. Adam Glapiński, prezes NBP. Źródło: NBP

Dzięki wprowadzonym Tarczom Antyinflacyjnym do lipca inflacja obniży się - powiedział w wywiadzie dla Superexpressu szef NBP Adam Glapiński.

"W wyniku wprowadzenia przez rząd Tarczy Antyinflacyjnej do lipca inflacja obniży się, przy czym działania te i ich efekty dla inflacji mogą zostać przedłużone. W całym 2022 r. inflacja będzie jednak kształtowała się powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie nasze działania są nakierowane na zapewnienie obniżenia inflacji do celu w średnim okresie. Konkretny poziom i moment osiągnięcia szczytu, a także horyzont powrotu inflacji do celu NBP, zależy od wielu czynników, w dużej mierze zewnętrznych. W marcu przedstawimy kolejną projekcję inflacji i PKB na lata 2022-2024" - powiedział Glapiński.

Czytaj także: Prezes NBP nie pozostawia złudzeń: stopy procentowe będą nadal rosnąć, do 4 proc. lub wyżej >>>

Cel NBP: trwałe obliczenie inflacji

Szef NBP powiedział, że bank centralny będzie podejmować wszystkie niezbędne kroki w kierunku trwałego obniżenia inflacji.

Nasze kolejne decyzje będą nadal nakierowane na zapewnienie średniookresowej stabilności cen, przy jednoczesnym wsparciu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

"Decyzje te będą, zatem zależały od oceny perspektyw koniunktury gospodarczej i inflacji. Oceny te zaś będą formułowane na podstawie napływających danych i informacji" - powiedział.

Podwyżki stóp zapobiegną nadmiernemu wzrostowi presji płacowej

Glapiński oczekuje, że podwyżki stóp zapobiegną nadmiernemu wzrostowi presji płacowej.

Czytaj także: Presja NBP na umocnienie złotego; kurs polskiej waluty będzie rosnąć?

"Stopa bezrobocia jest niska i rośnie liczba ofert pracy. W związku z tym podwyższając obecnie stopy procentowe NBP nie będziemy powodować dotkliwego wzrostu bezrobocia, a raczej zapobiegniemy nadmiernemu wzrostowi presji płacowej. To istotnie ogranicza ryzyko kosztów społecznych zacieśnienia polityki pieniężnej. A wobec całokształtu uwarunkowań procesów inflacyjnych zacieśnianie polityki pieniężnej jest konieczne, gdyż przyczyni się do trwałego obniżenia inflacji w średnim okresie" - powiedział.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: