Prezes NBP prof. Adam Glapiński laureatem nagrody Byki i Niedźwiedzie

Z rynku

Przedstawiamy wypowiedź Prezesa NBP prof. Adam Glapiński, laureata nagrody Byki i Niedźwiedzie gazety „Parkiet”, w kategorii Osobowość Rynku Finansowego.

Adam Glapiński, prezes zarządu, Narodowy Bank Polski
Adam Glapiński prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prezes Narodowego Banku Polskiego

Przedstawiamy wypowiedź Prezesa NBP prof. Adam Glapiński, laureata nagrody Byki i Niedźwiedzie gazety „Parkiet”, w kategorii Osobowość Rynku Finansowego.

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za tę piękną statuetkę i wielkie wyróżnienie ze strony tak znakomitej redakcji.

Przyjmuję je w imieniu własnym i wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego, dzięki którym – ich pracy i poświęceniu w tym trudnym okresie – tak prężnie stawiliśmy czoła wyzwaniom wynikającym z niepewności spowodowanej pandemią. A przecież nie brakowało głosów, że idziemy za daleko, że działamy zbyt pochopnie, że przekraczamy Rubikon niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, co miało, według krytyków, rozpętać nieposkromioną inflację i chaos.

Jeśli przywołuję dziś te opinie, to tylko dlatego, że na ich tle jeszcze wyraźniej widać słuszność obranego przez nas wówczas kierunku i podjętych działań. Z kryzysem jest trochę tak jak z pożarem: żeby go opanować, trzeba działać szybko, zdecydowanie i w odpowiedniej skali. Jeśli do palącego się domu przyjedzie za mało jednostek, albo strażacy zamiast gasić ogień, zaczną się zastanawiać, dyskutować, deliberować nad optymalnym ciśnieniem strumienia wody, to skutki pożaru będą zawsze opłakane.

Dlatego właśnie NBP bardzo szybko i stanowczo zareagował na ryzyka związane z pandemią. Po pierwsze, istotnie obniżyliśmy stopy procentowe, łącznie o 1,4 pkt proc., do poziomu 0,1 proc. Dziś wiemy już, że to działanie przełożyło się na obniżenie oprocentowania kredytów. Wsparło budżety polskich rodzin i ograniczyło ryzyko niewypłacalności wielu firm, których upadek mógłby mieć poważne konsekwencje dla rynku pracy i przyszłego wzrostu gospodarczego.

Po drugie, sięgnęliśmy po instrumenty polityki pieniężnej dotychczas niestosowane przez polski bank centralny, choć wykorzystywane przez inne banki po globalnym kryzysie finansowym. Mam tu na myśli przede wszystkim strukturalne operacje otwartego rynku, polegające na skupie skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych, w szczególności tych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

W żargonie ekonomicznym mówimy, że te działania NBP udrożniły transmisję impulsów polityki pieniężnej i zapobiegły eskalacji napięć płynnościowych na rynku długu. Ale w istocie wymiernym efektem naszego programu było po prostu wyraźne obniżenie rentowności obligacji skarbowych. Dzięki temu podatnicy zapłacą mniej za realizowane w reakcji na pandemię działania.

Dziś, trzymając się mojej strażackiej analogii, można powiedzieć, że choć sytuacja jest nadal trudna, to główne ogniska pożaru zostały już wygaszone. Teraz tylko musimy wytrwać, być w gotowości i nie ogłosić przedwcześnie powrotu do remizy.

Raz jeszcze dziękuję serdecznie za wyróżnienie i zapewniam, że Narodowy Bank Polski czuwa, aby Polacy byli spokojni o swoją ekonomiczną przyszłość.

Ograniczamy i będziemy ograniczać negatywne ekonomiczne skutki pandemii. Dbamy o stabilność systemu finansowego, dbamy o wartość polskiego złotego.

Dziękuję.

https://twitter.com/Parkietcom/status/1374779800758411269
Udostępnij artykuł: