Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa

Finanse i gospodarka

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń wykonania polityki pieniężnej.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń wykonania polityki pieniężnej.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2013, a Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2013 r.

Więcej informacji.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Udostępnij artykuł: