Prezes PFR: partycypacja w PPK wynosi obecnie 28,8 proc.; Instytut Emerytalny: 20 proc.

Mój plan emerytalny

Partycypacja firm w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) - po wdrożeniu ostatniego etapu programu - wyniosła 28,8%, natomiast z uwzględnieniem firm, które wybrały PPE zamiast PPK jest to 32,6%, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Paweł Borys
By Anna Mościcka - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53208155

Partycypacja firm w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) - po wdrożeniu ostatniego etapu programu - wyniosła 28,8%, natomiast z uwzględnieniem firm, które wybrały PPE zamiast PPK jest to 32,6%, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Pracodawcy stanowiący 68% zatrudnienia utworzyli pracownicze plany kapitałowe.

"Nie mówimy o liczbie firm, bo ona jest niereprezentatywna (mniejsze firmy mają większą liczbę, ale mniejszy udział w zatrudnieniu). Posługujemy się wskaźnikiem liczby firm i ich udziału w zatrudnieniu ogółem. Partycypacja pracodawców liczona ich udziałem w zatrudnieniu wynosi 68% i to pokazuje, że jest spora liczba przedsiębiorstw, które efektywnie nie wdrożyły jeszcze PPK na tym etapie, co oczywiście przekłada się na wskaźnik ogólnej partycypacji w całym programie" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

Dotychczas 268 tys. przedsiębiorstw w Polsce wdrożyło PPK

Poinformował, że dotychczas 268 tys. przedsiębiorstw w Polsce wdrożyło PPK.

Prezes PFR wskazał, że wśród firm, które utworzyły pracownicze plany kapitałowe, czyli posiadają choć jedną aktywną umowę z pracownikiem na prowadzenie rachunku PPK, partycypacja w samym PPK wyniosła 28,8%, natomiast z uwzględnieniem firm, które wybrały PPE zamiast PPK, ta partycypacja wynosi łącznie 32,6%. 

Czytaj także: Jak można zwiększyć zainteresowanie Polaków PPK?

"Innymi słowy, można powiedzieć, że ok. 1/3 pracowników firm, którzy posiadają programy emerytalne PPK, czy PPE gromadzi dodatkowy kapitał na cele emerytalne. Łącznie jest to w tej chwili prawie 3 mln osób" - powiedział prezes. 

Poziom partycypacji dużych firm wynosi obecnie ok. 40 proc.

Borys poinformował, że poziom partycypacji dużych firm, które jako pierwsze wdrażały PPK, wynosi obecnie ok. 40%. 

Prezes PFR podkreślił także, że Fundusz traktuje to wdrożenie w ostatnich dwóch latach jako pierwszy krok upowszechnienia wiedzy o PPK. 

"Mamy nadzieję, że rezygnacji z Moje PPK  będzie w przyszłości zdecydowanie mniej i nastąpi kolejny wzrost uczestnictwa. Przez kolejne dwa lata chcemy nadal rozpowszechniać w Polsce wiedzę ekonomiczną i wiedzę o dostępnych produktach finansowych" - powiedział Borys. 

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.

Prezes Instytutu Emerytalnego: przy 2,3 mln uczestników PPK partycypacja jest na poziomie 20 proc.

Przy 11,5 mln osób uprawnionych do skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych i 2,3 mln zapisanych uczestników, partycypacja w PPK wynosi 20 proc. – powiedział prezes Instytutu Emerytalnego Antoni Kolek.

„Uprawnionych do skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych było ok. 11,5 mln osób. Rząd w OSR wskazywał, że do programu przystąpi 75 proc. Jednak jak podał PFR, po wdrożeniu ostatniego etapu liczba uczestników PPK wynosi 2,3 mln osób. To znaczy, że partycypacja wynosi 20 proc.” – ocenił Antoni Kolek.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: