Prezes SANBanku przechodzi na emeryturę

Bankowość spółdzielcza

Stanisław Kłapeć, prezes zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, w związku z przejściem na emeryturę, w dniu 31 stycznia br. zakończył swoją pracę zawodową.

Prezes SANBanku Pan Stanisław Kłapeć przeszedł na emeryturę
Fot. Nadsański Bank Spółdzielczy

Stanisław Kłapeć, prezes zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, w związku z przejściem na emeryturę, w dniu 31 stycznia br. zakończył swoją pracę zawodową.

#StanisławKłapeć, prezes zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, w związku z przejściem na emeryturę, w dniu 31 stycznia br. zakończył swoją pracę zawodową #SANBank

Stanisław Kłapeć posiada ponad 40-letni staż pracy w bankowości spółdzielczej. Pracę w Nadsańskim Banku Spółdzielczym rozpoczął w 1990 roku jako prezes zarządu. Przez te wszystkie lata zasłużył się w sposób szczególny na rzecz rozwoju bankowości. Jego ponadprzeciętne zaangażowanie, konsekwencja i strategia doprowadziły do powstania banku stabilnego, bezpiecznego i liczącego się wśród innych banków Grupy BPS.Od wielu lat jest szanowany i ceniony nie tylko przez pracowników, ale również udziałowców, partnerów, klientów. Świadczona przez niego praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia, pasji i spółdzielczych idei.

Stanisław Kłapeć za osiągnięcia w pracy, wkład w rozwój Nadsańskiego Banku Spółdzielczego i bankowości spółdzielczej otrzymał szereg odznaczeń, w tym „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” oraz nagród i wyróżnień branżowych, m.in. od Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Banku Polskiej Spółdzielczości.W dniu zakończenia pracy zarząd oraz pracownicy Banku złożyli prezesowi Stanisławowi Kłapeć podziękowania za wieloletnią współpracę, pozytywną motywację oraz dobre słowo.List prezesa Stanisława Kłapecia do spółdzielców >>>

Żegnając się z pracownikami, Stanisław Kłapeć podkreślił, że praca w banku była dla niego całym życiem. Dzięki niej poznał wielu wspaniałych ludzi, oddanych swojej pracy i ideałom polskiej spółdzielczości. Wyraził przekonanie, że zostawia bank w bardzo dobrych rękach oraz wyraził nadzieję, że będzie miło wspominany przez wszystkich pracowników.Rada nadzorcza powierzyła z dniem 01.02.2019 roku pełnienie obowiązków prezesa zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Magdalenie Więckowicz, dotychczasowej wiceprezes zarządu ds. handlowych.

Źródło: SANBank

Udostępnij artykuł: