Prezes SGB-Banku Paweł Pawłowski w kilku słowach do sektora

Kadry

Uprzejmie Państwa informuję, że podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu SGB-Banku S.A. Decyzja moja związana jest z różnicami poglądów, ujawnionymi w trakcie toczącej się dyskusji nad modyfikacją strategii SGB, a przede wszystkim wynika z oceny jakiej dokonałem, co do możliwości nadania właściwego - moim zdaniem - kierunku działań w dłuższej perspektywie.

Uprzejmie Państwa informuję, że podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu SGB-Banku S.A. Decyzja moja związana jest z różnicami poglądów, ujawnionymi w trakcie toczącej się dyskusji nad modyfikacją strategii SGB, a przede wszystkim wynika z oceny jakiej dokonałem, co do możliwości nadania właściwego - moim zdaniem - kierunku działań w dłuższej perspektywie.

Praca na rzecz Spółdzielczej Grupy Bankowej trwała od kilkunastu lat i przynosiła mi wielką satysfakcję zawodową oraz zaowocowała możliwością poznania wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym rozwijałem się zarówno jako bankowiec, ale też jako człowiek.

Wszystkim prezesom banków spółdzielczych, koleżeństwu z Zarządu SGB-Banku S.A., pracownikom Banku i Zrzeszenia, prezesom i kierownictwu instytucji współpracujących dziękuję za współpracę.

Będę nadal pracował dla Państwa i z Państwem w SGB-Banku S.A., odświeżając swoje zakurzone przez lata, inne kompetencje z nadzieją, że podjęta decyzja oznacza lepszą alokację zasobów wiedzy i umiejętności, a równocześnie skłoni do refleksji co do naszej przyszłości.

Udostępnij artykuł: