Prezes ZBP: wakacje kredytowe w obecnej formule niesprawiedliwe i proinflacyjne

Kredyty / Nieruchomości

Sektor bankowy opowiada się za tym, by w niełatwych uwarunkowaniach, determinowanych podwyżkami stóp procentowych, udzielać wsparcia tym osobom i rodzinom, które tego wsparcia najbardziej wymagają – podkreślił prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas konferencji prasowej tej organizacji.

Sektor bankowy opowiada się za tym, by w niełatwych uwarunkowaniach, determinowanych podwyżkami stóp procentowych, udzielać wsparcia tym osobom i rodzinom, które tego wsparcia najbardziej wymagają – podkreślił prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas konferencji prasowej tej organizacji.

Zaznaczył, iż obecnie procedowany projekt zmian prawnych, przewidujący udzielanie tego wsparcia niejako automatycznie na wniosek każdego klienta, jest nie tylko niesprawiedliwy, ale i inflacjogenny.

Zignorowano sugestie NBP, KNF i BFG

Prezes ZBP odniósł się tym samym do wczorajszych prac nad wspomnianymi przepisami w Senacie, gdzie, pomimo apeli bankowców, ekonomistów jak i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za stabilność finansów, poczynając od banku centralnego poprzez KNF kończąc na Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, utrzymano szeroką możliwość ubiegania się o odroczenie spłaty.

-  Chcę wyraźnie powiedzieć, oceniamy to rozwiązanie jako niesłuszne, niesprawiedliwe, proinflacyjne, a w pewnym zakresie wręcz dewastujące częściowo sektor bankowy – przestrzegał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Nie chcemy destabilizacji i osłabiania polskiego sektora bankowego

Podkreślił on, iż pomoc powinna być adresowana do tych, którzy jej faktycznie potrzebują, co nie wyklucza wspierania osób zamożniejszych, jeśli znajdą się przejściowo w trudnej sytuacji.  

Czytaj także: Prezydent RP: wakacje kredytowe przede wszystkim dla osób w trudnej sytuacji>>>

-  W związku z tym będziemy podejmować dalsze działania, żeby tak, jak proponowali członkowie Komisji Budżetu i Finansów Senatu, znaleźć porozumienie ponad politycznymi podziałami, i wyłączyć z nich kwestię stabilności sektora bankowego, jego zdolności do finansowania rozwoju, ale także sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom – dodał prezes ZBP.

Do tych ostatnich należy w szczególności potrzeba restrukturyzacji i modernizacji wielu przedsiębiorstw w Polsce.

- W związku z tym mówimy: nie chcemy destabilizacji i osłabiania polskiego sektora bankowego – apelował Krzysztof Pietraszkiewicz. Przypomniał on, iż bankowcy od początku proponowali formułę pomocy kredytobiorcom, polegającą ona na utrzymaniu i zwiększeniu środków finansowych na koncie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP - o apelu środowiska bankowego w sprawie ustawy dotyczącej pomocy kredytobiorcom POSŁUCHAJ

Można pomagać lepiej i inaczej

Prezes ZBP przypomniał, iż rada Funduszu może zwiększyć wpłaty banków na ten fundusz po uprzednim zasięgnięciu opinii KSF.

- Ten Fundusz, gdyby zaszła potrzeba, może być istotnie wzmocniony – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz. 

Równolegle bankowcy postulowali wprowadzenie dodatkowego wsparcia w postaci wakacji kredytowych, dedykowanych osobom, które poświęcają na spłatę zobowiązania ponad 40% miesięcznych dochodów (w przypadku FWK próg ten ustalony jest na poziomie 50%).

Rzecz w tym, że polskie prawo przewiduje też inne formy pomocy kredytobiorcom w potrzebie. Przykładem może być rozwiązanie wprowadzone w roku 2015, polegające na obowiązku podjęcia przez bank negocjacji z klientem,  który nie radzi sobie z obsługa terminową zobowiązania. Banki poszukują wówczas obopólnie korzystnych rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Dr Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP - w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców POSŁUCHAJ

Kosztem kredytobiorców ucierpią inni interesariusze

Tymczasem propozycja procedowana obecnie przez parlament jest po prostu szkodliwa dla pozostałych uczestników obrotu gospodarczego.

- Nie chcemy, by cały ten ciężar obciążeń przenosił się na deponentów, bo to oni najbardziej ucierpią, na pozostałych kredytobiorców, czy wreszcie na udziałowców i akcjonariuszy banków.

Przypomnę, że sektor bankowości spółdzielczej ma ponad 950 tys. udziałowców, a akcjonariuszami polskich banków w ogromnej mierze jest kilka milionów przyszłych emerytów, rencistów i indywidualnych inwestorów – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: