Prezesem Zarządu nowego PKO Banku Hipotecznego będzie Rafał Kozłowski

Kadry / Tylko u nas

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na utworzenie PKO Banku Hipotecznego. Swą działalność rozpocznie na przełomie 2014 i 2015 roku, a jego finansowanie w głównej mierze pochodzić będzie z emisji listów zastawnych dla inwestorów instytucjonalnych. Prezesem banku będzie Rafał Kozłowski.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na utworzenie PKO Banku Hipotecznego. Swą działalność rozpocznie na przełomie 2014 i 2015 roku, a jego finansowanie w głównej mierze pochodzić będzie z emisji listów zastawnych dla inwestorów instytucjonalnych. Prezesem banku będzie Rafał Kozłowski.

Rolą nowej spółki w Grupie Kapitałowej PKO będzie zwiększenie bezpieczeństwa płynnościowego i zapewnienie stabilnego źródła finansowania. To obecnie jest kluczowe zagadnienie dla całego sektora bankowego. W dużej mierze długoterminowe kredyty hipoteczne finansowane są krótkoterminowymi depozytami.

- Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi w Polsce znacznie odbiega od poziomu w innych krajach Europejskich. Dlatego równolegle do prac nad powołaniem nowej spółki w Grupie PKO zainicjowaliśmy dialog środowiska bankowego z ustawodawcą i nadzorem w sprawie likwidacji barier rozwoju tego rynku w Polsce. Zmiany w prawie upadłościowym i podatkowym sprawią, że działalność banków hipotecznych przyczyni się do zmniejszenia luki płynnościowej, do czego polski sektor bankowy obligują nowe regulacje unijne - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

- Zadaniem tworzonego PKO Banku Hipotecznego, oprócz zapewnienia Grupie PKO długoterminowego finansowania po kosztach niższych niż w przypadku obligacji niezabezpieczonych, jest również edukacja rynku w zakresie bezpieczeństwa listów zastawnych i ich pozytywnego wpływu na gospodarkę. To drugie zadanie będziemy realizować wspólnie z kolegami z innych banków hipotecznych - mówi Rafał Kozłowski, przyszły Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Udział PKO Banku Hipotecznego w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych Grupy PKO wyniesie do 30 proc. Możliwy jest również transfer części obecnych kredytów hipotecznych w złotych z banku uniwersalnego do nowej spółki.

PKO Bank Hipoteczny z siedzibą w Gdyni prowadzić będzie obsługę sprzedażową i posprzedażową w oparciu o model agencyjny w całej sieci detalicznej PKO Banku Polskiego, a także poprzez jego pośredników lub agentów.

Źródło: www.pkobp.pl

Udostępnij artykuł: