Prezydent podpisał nowelę ustawy o funduszach inwestycyjnych

Gospodarka

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych, która m.in. implementuje regulacje unijne do polskiego prawa – poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta w komunikacie.

Mężczyzna przy komputerze na tle wykresów giełdowych
Fot. stock. adobe.com/Looker_Studio

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych, która m.in. implementuje regulacje unijne do polskiego prawa – poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta w komunikacie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w komunikacie.

Dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych

Celem uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw było dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych. Nowelizacja m.in. likwiduje bariery we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanawia jasne zasady dot. wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Przepisy ułatwiają prowadzenie działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

Przepisy ułatwiają też prowadzenie działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Ustawa wprowadza jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Większa ochrona inwestorów

Nowe przepisy mają ponadto zapewnić większą ochronę inwestorów oraz ułatwiony dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

Stworzenie centralnej bazy danych

Ustawa przewiduje też stworzenie centralnej bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy rozszerzają też zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru - w przypadku Polski będzie to Komisja Nadzoru Finansowego - przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

Czytaj także: Nowe standardy dla funduszy inwestycyjnych w zakresie pobierania opłat za success fee >>>

Ustawa wprowadza też jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE. W nowych przepisach znalazła się też zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje ją do unijnych przepisów o finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu).

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: