Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE dotyczącą tzw. projektów parasolowych

ESG / Samorządy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Wiatraki i linia wysokiego napięcia
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja wprowadza przepis, który zakłada że prosument energii odnawialnej, który zawarł do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt, dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także złożył prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej do 31 grudnia 2023 r., będzie mógł dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

Czytaj także: Co czwarty wniosek o przyłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej jest odrzucany

"Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, […] że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Fotowoltaika, był czas prosumenta, nadchodzi era autoproducenta

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisu, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Czytaj także: Korzystne zasady rozliczania energii utrzymane dla prosumentów, którzy zdecydują się na rozbudowę fotowoltaiki

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: