Prezydent zmienia swojego przedstawiciela w KNF

Kadry

Prezydent Andrzej Duda dokonał zmiany na stanowisku przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego, odwołując Zdzisława Sokala oraz powołując na tę funkcję Cezarego Kochalskiego.

Prezydent Andrzej Duda oraz Zdzisław Sokal (po lewej) i Cezary Kochalski (po prawej), Fot. Krzysztof Sitkowski/ KPRP

Prezydent Andrzej Duda dokonał zmiany na stanowisku przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego, odwołując Zdzisława Sokala oraz powołując na tę funkcję Cezarego Kochalskiego.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda decyzjami z dnia 13 grudnia 2018 r. dokonał zmiany z dniem 14 grudnia br. na stanowisku przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego, odwołując z funkcji dotychczasowego przedstawiciela Prezydenta RP Zdzisława Sokala oraz powołując na tę funkcję Cezarego Kochalskiego.Powyższe podyktowane jest zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), która w części weszła w życie w dniu  14  grudnia 2018 r. Nowelizacja ta w szczególności wprowadza w skład Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z głosem doradczym", czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Kim jest Cezary Kochalski?

Cezary Kochalski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji (1991) oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie w Stirling (Wielka Brytania) w zakresie rachunkowości i finansów.Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 roku, natomiast doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 2007 roku. Od 2009 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, której jest kierownikiem. Od 2000 roku kieruje studiami podyplomowymi z zakresu analizy ekonomicznej i controllingu. Z dniem 2 grudnia 2013 roku został powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów z ramienia Ministra Finansów.Doświadczenie biznesowe oraz w zakresie organizacji i zarządzania zdobywał między innymi  jako: analityk finansowy w Wielkopolskim Banku Kredytowym (1993-1996), doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego (2007-2008), prorektor ds. strategii i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2012-2016) oraz doradca Prezydenta Miasta Poznania ds. strategii.Odbył wiele staży i pobytów studyjnych w uczelniach zagranicznych oraz instytucjach finansowych w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii, Szwecji, Finlandii, Austrii , Holandii, Czechach.Jest autorem ponad 100  publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, analizy finansowej, controllingu, zarządzania strategicznego, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania wartością.

Zdzisław Sokal we wrześniu 2015 został doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy i jego przedstawicielem w Komisji Nadzoru Finansowego. W lutym 2016 został członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmując nadzór nad Departamentem Rachunkowości i Gospodarki Finansowej, zaś w kwietniu 2016 r. został powołany na prezesa zarządu BFG.

Poszerzenie składu KNF

Skład KNF od 1 stycznia 2019 r. ulegnie poszerzeniu o czterech nowych członków. W skład KNF wejdą: przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. W wyniku nowelizacji KNF będzie składać się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i dziewięciu członków.Czytaj także: Zmiany w KNF: do poszerzonego składu wejdą przedstawiciele BFG i UOKiK >>>
Źródło: Prezydent.pl/ISBnews
Udostępnij artykuł: