Proama: kosztowne zabawy kun

Finanse i gospodarka

Według danych GDV w 2012 roku w Niemczech odnotowano 243 tysiące zniszczeń wyrządzonych przez kuny - co stanowi czwartą z najczęstszych przyczyn uszkodzeń pojazdów - a ich naprawa kosztowała 66,6 mln euro. Proama zwraca uwagę, że zjawisko to staje się także coraz bardziej popularne w Polsce.

Według danych GDV w 2012 roku w Niemczech odnotowano 243 tysiące zniszczeń wyrządzonych przez kuny - co stanowi czwartą z najczęstszych przyczyn uszkodzeń pojazdów - a ich naprawa kosztowała 66,6 mln euro. Proama zwraca uwagę, że zjawisko to staje się także coraz bardziej popularne w Polsce.

Zwierzęta wchodzą pod maskę samochodu przez podwozie i przeciskają się pomiędzy kolejnymi częściami auta aż dotrą do interesujących je przewodów. Częściami, które najczęściej ulegają zniszczeniom, są: przewody elektryczne i ich izolacje, przewody rozrusznika, rurki z płynem chłodniczym czy też płynem do spryskiwaczy oraz mata wygłuszająca pod maską.

Autocasco w Proama jest ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, pokrywa więc szkody wyrządzone nie tylko przez kuny, ale również przez inne zwierzęta zarówno dzikie, jak i domowe. Klienci dodatkowo posiadający Super Assistance mogą liczyć również na pomoc serwisową w przypadku drobniejszych uszkodzeń, odholowanie unieruchomionego auta do zakładu naprawczego, czy też zwrot kosztów korzystania z przejazdów taksówką, w okresie gdy auto będzie naprawiane.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: