Proama ubezpiecza mieszkania na 3 lata

Finanse i gospodarka

Ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama można zawrzeć na 3 lata.

Jest to rozwiązane szczególnie wygodne dla ponad 1,7 mln posiadaczy kredytów mieszkaniowych, którzy co roku przy przedłużaniu lub zawieraniu umowy ubezpieczenia muszą dokonywać formalności związanych z cesją praw z umowy ubezpieczenia swojego domu lub mieszkania na bank.

„Podczas podpisywania umowy ubezpieczenia konieczne jest dostarczenie do banku kredytującego nieruchomość polisy z zaznaczoną cesją praw na ten bank, a często wymagana jest również umowa cesji, potwierdzona przez ubezpieczyciela. Dlatego wprowadziliśmy możliwość zawarcia umowy na trzy lata, by dać klientom możliwość dokonywania tych formalności rzadziej” – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

„Ponadto klient może dokonywać opłaty składki z góry za cały okres lub co roku i ma gwarancję niezmienności ceny” – dodaje. Ubezpieczenie mieszkaniowe mogą w Proamie wykupić również osoby, które nie mają własnego mieszkania i wynajmują je od innych. W takiej sytuacji oferowane w zakresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem nieruchomości jest rozszerzone o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego w stosunku do wynajmującego za szkody w mieniu będącym przedmiotem umowy najmu.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: