Proama – ubezpieczenia dla małych i średnich firm

Relacje

Proama rozpoczęła sprzedaż polis dla klientów indywidualnych w styczniu 2012 roku. Jak na nową firmę ubezpieczeniową na naszym rynku osiągnęła duży sukces. Od początku przyjęła strategię dotarcia do klientów poprzez sieć agentów. Teraz w ten sam sposób chce oferować ubezpieczenia firmom z sektora MŚP.

Proama rozpoczęła sprzedaż polis dla klientów indywidualnych w styczniu 2012 roku. Jak na nową firmę ubezpieczeniową na naszym rynku osiągnęła duży sukces. Od początku przyjęła strategię dotarcia do klientów poprzez sieć agentów. Teraz w ten sam sposób chce oferować ubezpieczenia firmom z sektora MŚP.

Jak twierdzi Łukasz Jadachowski, dyrektor generalny w Proama (w Polsce działa jako Oddział Česká pojišťovna S.A.), firma nie chce rozwijać się poprzez podnoszenie marży dla agentów. Tak jak to jest w przypadku oferty dla klientów indywidualnych, system informatyczny wspierający proces sprzedaży ma być prosty i wygodny w obsłudze, by agent chciał z niego aktywnie korzystać. Sprzedaż ubezpieczeń dla firm jest procesem skomplikowanym ze względu na duże zróżnicowanie potrzeb tego typu klientów. Obecnie w naszym kraju jest zarejestrowanych 1,7 mln firm z sektora MŚP. Jak wynika z badań, w większości są one świadome ryzyk, z jakimi wiąże się prowadzenie ich biznesu i chcą się ubezpieczać. To rynek o dużym potencjale.

System podpowie agentowi

Z badań fokusowych zebranych przez Proamę wśród agentów i klientów z firm MŚP wynika, że pierwsza grupa oczekiwała systemu, który ułatwi przygotowanie kompleksowej oferty z uwzględnieniem specyfiki danej branży. Chodzi o uniknięcie proponowania klientom opcji, które nie będą dla nich przydatne. Zazwyczaj agent musiał polegać na swoim doświadczeniu, teraz ma go wspierać system informatyczny - wystarczy, że wybierze zakres działalności (poda kod PKD) a w systemie wyświetlą się właściwe opcje. Obecnie system jest testowany przez grupę wybranych agentów Proama, a w ciągu najbliższych tygodni będzie rozszerzany na kolejnych użytkowników. Czas poświęcony na przygotowanie oferty ma być skrócony i w kolejnych wersjach aplikacji część danych o ubezpieczanej firmie ma być pobierana z zewnętrznych baz danych i automatycznie wpisywana. Jak podaje ubezpieczyciel, to obecnie jedyna w Polsce aplikacja, która po numerach PKD, lokalizacjach, liczbie pracowników, obrotach itd. podpowiada optymalny zakres ochrony.

Oferta dla MŚP

Z badań przeprowadzonych przez Proamę wynika, że klienci z sektora MŚP chcą mieć nie tylko pokryte straty materialne, ale też pomoc w opłaceniu kosztów, które przedsiębiorca ponosi, gdy nie może prowadzić działalności i oczekuje na pomoc, przy wznowieniu działalności. Czasem liczy się  możliwość uzyskania porady, nawet gdy nie doszło jeszcze do powstania szkody. W odpowiedzi na te oczekiwania w ofercie pojawiły się takie produkty jak pomoc podatkowa (porada na dowolnym etapie kontroli skarbowej), pomoc i reprezentowanie firmy w kontaktach z urzędami skarbowymi, celnymi i izbami skarbowymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kolejna to "pracownik na zastępstwo" - sfinansowanie kosztów rekrutacji i zatrudnienia pracownika. Z kolei "klauzula kosztów stałych" pozwala pokryć koszty opłat dzierżawnych i czynszów, opłat za pobór energii, wody i gazu, podstawowe wynagrodzenie pracowników, raty kredytów i raty leasingowe, gdy firma ma przerwę w działalności w wyniku szkody. Klauzula zwiększonych kosztów umożliwia sfinansowanie przeniesienia mienia do zastępczego budynku i ponownie do siedziby firmy itp.

Oferta Proama skierowana do MŚP obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach, których wartość majątku nie przekracza 10 mln zł. Wyjątkiem są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz dealerzy samochodów. W tym przypadku limit wynosi 30 mln zł, a wartość obrotów 20 mln zł (50 mln zł dealerzy samochodów). Z dostępu do oferty wyłączono niektóre działalności, przy których szczególnie trudno oszacować poziom ryzyka na przykład pożarowego.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: