Proama: ubezpieczenie studenckiego mieszkania

Finanse i gospodarka

Zbliżający się początek roku akademickiego to szczególnie gorący okres podejmowania decyzji o najmie lokum. Po znalezieniu lokalu warto rozważyć zakup ubezpieczenia mieszkaniowego. Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia OC najemcy mieszkania. Chociaż samo mieszkanie może zostać ubezpieczone tylko przez właściciela, to najemca może ochronić posiadane w nim przedmioty. Proama daje możliwość objęcia ochroną posiadanych przez najemców ruchomości domowych. Ubezpieczenie tego rodzaju chroni przed skutkami utraty lub zniszczenia wspomnianych elementów majątku wskutek zdarzeń losowych.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o kradzież z włamaniem i rabunek.

Decydując się na ubezpieczenie mieszkaniowe, warto również rozważyć nabycie ubezpieczenia OC, które zabezpieczy przed koniecznością samodzielnego pokrycia skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem wynajmowanego lokalu. “W Proamie najemcy mogą rozszerzyć ubezpieczenie OC związane z użytkowaniem nieruchomości o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy, które przenosi na ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody w mieniu wynajmującego, wyrządzone nieumyślnie przez najemcę” – tłumaczy Elżbieta Ćwietków, agent ubezpieczeniowy.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

Udostępnij artykuł: