Problem mieszkaniowy w Polsce

Finanse i gospodarka

Ważnym elementem strategii rozwiązywania problemu mieszkaniowego jest - między innymi - retrospektywna analiza faktograficzna zmian sytuacji mieszkaniowej w pojemnym okresie referencyjnym 1950-2011, którą - na podstawie wyników Narodowych Spisów Powszechnych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny - zaprezentowano w tym artykule.

Ważnym elementem strategii rozwiązywania problemu mieszkaniowego jest - między innymi - retrospektywna analiza faktograficzna zmian sytuacji mieszkaniowej w pojemnym okresie referencyjnym 1950-2011, którą - na podstawie wyników Narodowych Spisów Powszechnych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny - zaprezentowano w tym artykule.

Poprawa warunków mieszkaniowych ludności Polski to najważniejszy - moim zdaniem - problem społeczno-ekonomiczny do rozwiązania w najbliższych dziesięcioleciach. Determinuje ona polepszenie standardu życia mieszkańców naszego kraju i jego rozwój demograficzny, jako że niedostępność samodzielnych mieszkań dla młodych gospodarstw domowych ogranicza ich możliwości prokreacyjne. Stąd najniższa w Europie dzietność polskich kobiet, na poziomie 1,3 [2], podczas gdy zastępowalność pokoleń zapewnia dopiero wskaźnik ≥2,1.

Cały artykuł "Akademia: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1950-2011 Housing situation in Poland 1950-2011" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Finansowanie Nieruchomości - 2014/01"

aw

Udostępnij artykuł: