Problemy ekonomiczne i społeczne współczesnej wsi w Polsce i w Unii Europejskiej

Bankowość

Konferencja odbędzie się 06 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie.

Konferencja odbędzie się 06 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina", Gmina Skoczów, Bank Spółdzielczy w Skoczowie oraz Bank Spółdzielczy w Cieszynie z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zapraszają na konferencję pod tytułem PROBLEMY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE WSPOŁCZESNEJ WSI W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ, która odbędzie się 06 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie przy ulicy Adama Mickiewicza 3.

Podczas debaty eksperckiej, której prowadzącym będzie prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, poruszone zostaną kwestie rozwoju regionalnego i efektywność wykorzystania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Panel dyskusyjny poświęcony zostanie doświadczeniom i perspektywom uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej a poruszana tematyka społeczno-ekonomiczna omówiona będzie przez pryzmat zrealizowanych projektów unijnych oraz miejsca i roli instytucji finansowych w nowej perspektywie budżetowej. W roli ekspertów wystapią:

  • dr Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • Stanisław Gmitruk - Dyrektor Śląskiego Oddziału ARiMR,
  • Janusz Bartczak - Prezes Polskiej Sieci LGD,
  • Piotr Rucki - Wiceprezes LGD "Cieszyńska Kraina".

Ilość miejsc ograniczona - prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału w konferencji osobiście w biurze LGD, telefonicznie 33 487 49 42 lub mailowo:biuro@cieszynskakraina.pl do 26 maja 2014 r.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Udostępnij artykuł:

Problemy ekonomiczne i społeczne współczesnej wsi w Polsce i w Unii Europejskiej

Polecamy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina", Gmina Skoczów, Bank Spółdzielczy w Skoczowie oraz Bank Spółdzielczy w Cieszynie z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zapraszają na konferencję pod tytułem Problemy ekonomiczne i społeczne współczesnej wsi w Polsce i w Unii Europejskiej, która odbędzie się 06 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie przy ulicy Adama Mickiewicza 3.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina", Gmina Skoczów, Bank Spółdzielczy w Skoczowie oraz Bank Spółdzielczy w Cieszynie z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zapraszają na konferencję pod tytułem Problemy ekonomiczne i społeczne współczesnej wsi w Polsce i w Unii Europejskiej, która odbędzie się 06 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie przy ulicy Adama Mickiewicza 3.

Podczas debaty eksperckiej, której prowadzącym będzie prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, poruszone zostaną kwestie rozwoju regionalnego i efektywność wykorzystania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Panel dyskusyjny poświęcony zostanie doświadczeniom i perspektywom uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej a poruszana tematyka społeczno-ekonomiczna omówiona będzie przez pryzmat zrealizowanych projektów unijnych oraz miejsca i roli instytucji finansowych w nowej perspektywie budżetowej. W roli ekspertów wystapią:

  • dr Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • Stanisław Gmitruk - Dyrektor Śląskiego Oddziału ARiMR,
  • Janusz Bartczak - Prezes Polskiej Sieci LGD,
  • Piotr Rucki - Wiceprezes LGD "Cieszyńska Kraina",

Ilość miejsc ograniczona - prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału w konferencji osobiście w biurze LGD, telefonicznie 33 487 49 42 lub mailowo:biuro@cieszynskakraina.pl do 26 maja 2014 r.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Udostępnij artykuł: