Problemy z uzyskiwaniem należności to nadal zmora małych i średnich firm

Firma

Problemy z uzyskiwaniem należności w ciągu sześciu minionych miesięcy zgłasza 53% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wynika z badania BIG InfoMonitor. Pomimo dobrej koniunktury gospodarczej, nie poprawia się dyscyplina płatnicza firm - tak uważa 47% przedsiębiorców.

#SławomirGrzelczak z BIG #InfoMonitor: nieznacznie ale jednak wzrósł odsetek firm skarżących się na problemy z #płatnościami od kontrahentów. Na przełomie IV kw. 2017 r. oraz I kw. 2018 r. wyniósł 53% wobec 52% w III kw. zeszłego roku @BIGInfoMonitor

“W efekcie, co może się wydać zaskakujące, nieznacznie, ale jednak wzrósł odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów. Na przełomie IV kw. 2017 r. oraz I kw. 2018 r. wyniósł 53% wobec 52% w III kw. zeszłego roku” – powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Wśród firm informujących o problemach z płatnościami, wyróżniają się firmy handlowe oraz zatrudniające od 10 do 49. Obie grupy częściej podają, że w ostatnim półroczu miały w portfelu należności nieopłacone przez ponad 60 dni, jak wynika z badania.

Moralność płatnicza nie zależy od koniunktury gospodarczej

Badanie wykazało, że niemal co czwarty przedstawiciel mikro-, małych i średnich firm jest przekonany, że moralność płatnicza nie zależy od koniunktury gospodarczej, częściej uważają tak reprezentanci firm usługowych oraz małych zatrudniających od 10 do 49 osób.

Podobny odsetek (ok. 23%) stwierdza, że firmy same nie otrzymują płatności, więc nie płacą innym, podano także. Natomiast 44,5% badanych przedsiębiorstw uważa, że na rynku funkcjonuje dużo firm, które nie regulują zobowiązań, ponieważ w swojej polityce działania mają kredytowanie się kosztem innych i koniunktura nic tu nie zmienia.

“Ponad 55% przedsiębiorców nie przewiduje żadnych zmian w obszarze przeterminowanych należności w nadchodzącym półroczu (spadek o ponad 5 pkt proc. do poprzedniego okresu). 8% nie podejmuje się prognozowania” – podano także.

Z drugiej strony, 22% firm – o 4 pkt proc. więcej wobec III kw. ub.r. – oczekuje spadku liczby przeterminowanych faktur, natomiast 15% – wobec 10% firm z poprzedniego pomiaru – uważa, że liczba opóźnianych faktur wzrośnie.

Badanie “Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm” zostało przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych, luty 2018 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: