Procedury ICAAP klopotliwe czy skuteczne?

NBS 2009/02

Nie ulega wątpliwości, że nic tak nie szkodzi teorii jak praktyka, a wdrożenie zasad NUK należy, obok problemu implementacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, do największych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W szczególny sposób dotyczy to bankowości spółdzielczej.

Bogdan Ludwiczak

Z prawdziwym zainteresowaniem przestudiowałem artykuł Pana Wiesława Żółtowskiego pt. „Zaplątani w procedury”, zamieszczony w NBS nr 1/2009. Trudno nie zgodzić się z większością stwierdzeń Autora. Potwierdzają to również moje liczne obserwacje oraz opinie pracowników banków spółdzielczych wyrażane przy okazji kontaktów służbowych czy prywatnych. Ze względu na wagę podjętej problematyki postanowiłem odpowiedzieć na apel Autora i zabrać głos w dyskusji nad zagadnieniem zarządzania ryzykiem w kontekście obowiązujących regulacji nadzorczych.

Ryzyko płynności

Od wielu lat obserwujemy rozwój i zachodzące zmiany w metodologii pomiaru ryzyka bankowego i związaną z tym ewolucję regulacji nadzorczych. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: