Proces obniżania stawek interchange w naszym kraju już się rozpoczął!

Polecamy

Pomimo poparcia propozycji redukcji wysokości opłaty interchange w drodze samoregulacji przez większość środowiska bankowego propozycja ta nie została wdrożona w całości ze względu na obawy natury prawnej.

Pomimo poparcia propozycji redukcji wysokości opłaty interchange w drodze samoregulacji przez większość środowiska bankowego propozycja ta nie została wdrożona w całości ze względu na obawy natury prawnej.

Jednak już samo podjęcie prac spowodowało obniżkę opłat - po raz kolejny zadziałał rynek. Podczas prac prowadzonych pod auspicjami NBP powstało szereg opracowań, które należy wykorzystać w toku procesu legislacyjnego zainicjowanego przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Dziś należy jedynie podjąć wysiłek aby proponowana regulacja była wolna od wad i służyła wygodzie klientów a nie wielkich sieci handlowych.

Zdaniem Związku Banków Polskich w kilku obszarach proponowane rozwiązania legislacyjne wymagają zmian i uzupełnień bowiem:

  • proponowana regulacja uprzywilejowuje jednych przedsiębiorców - wielkie sieci handlowe nad drugimi - wydawcami kart i małymi przedsiębiorcami,
  • regulacja nie określa instytucji ustalającej wysokość opłaty interchange,
  • odpowiedni poziom opłaty interchange to podstawa poprawnego funkcjonowania systemu kart płatniczych dlatego musi zostać oparta na rzetelnej analizie ekonomicznej przygotowanej przez NBP,
  • proponowana regulacja spowoduje zatrzymanie rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju. Klient nigdy nie będzie wiedział czy jego płatność kartą zostanie zaakceptowana. To oznacza powrót do gotówki,
  • regulacja ograniczy walkę konkurencyjną pomiędzy VISA i MasterCard,
  • proponowana regulacja zatrzyma rozwój nowych technologii płatniczych alternatywnych dla kart (płatności mobilne).

Punktem odniesienia dla regulacji opłaty interchange w Polsce powinny być założenia zaproponowane przez NBP w Programie Redukcji Opłat Kartowych. Założenia tego programu poparte zostały przez przedstawicieli wszystkich stron rynku: wydawców, agentów rozliczeniowych i akceptantów.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: