Procter & Gamble przedstawia portret mamy mistrza

Polecamy

Jakie najważniejsze cechy posiadają mamy? Czy warto wychować dziecko na przyszłego mistrza? Unikalny portret mamy powstał dzięki badaniu, które towarzyszy drugiej odsłonie kampanii Procter & Gamble "Dziękuję Ci, Mamo"

W badaniu „Mama mistrza” przeprowadzonym przez Dom Badawczy Maison na zlecenie P&G  wzięły udział zarówno mamy wychowujące sportowców – w tym mamy polskich Olimpijczyków – jak i mamy, których dzieci nie uprawiają sportu wyczynowo. Raport powstał w związku z nową odsłoną kampanii P&G „Dziękuję Ci, Mamo”, w ramach której koncern pragnie podziękować mamom Olimpijczyków i wszystkim mamom na świecie za ich poświęcenie i wytrwałość w wychowaniu dzieci. Badanie przeprowadzone zostało wczesną jesienią 2013 roku, obejmując trzy kraje Europy Centralnej: Polskę, Czechy i Węgry.  Poniższe wyniki badania opierają się na ankiecie przeprowadzonej na respondentkach w Polsce.

Każda mama jest jak mama mistrza

Uczciwość (66,5%), wrażliwość (62%), odpowiedzialność (59,5%), obowiązkowość (50,5%), pracowitość (50,5%). W badaniu „Mama mistrza” respondentki zostały poproszone o wybór cech, które najlepiej oddają ich charakter. Jako kluczowe wskazały wymieniony wyżej, ten sam zestaw cech. Zarówno mamy wychowujące sportowców – w tym mamy polskich Olimpijczyków – jak i mamy, których dzieci nie uprawiają sportu wyczynowo stworzyły tym samym uniwersalny portret mamy. Wyniki badania potwierdzają tezę, iż każda mama posiada cechy potrzebne w wychowaniu młodego mistrza.

Konsekwencja, dobra zorganizowanie, obowiązkowość

Jeśli chodzi o wybór cech, które powinna posiadać mama młodego mistrza, respondentki wskazały trzy najważniejsze. Zarówno mamy dzieci uprawiających sport, mamy Olimpijczyków, jak i „zwykłe” mamy wybrały: konsekwencję (57,5%), dobre zorganizowanie (55%) i obowiązkowość (36,5%).

Konsekwencja – w planowaniu i organizowaniu zajęć, układaniu grafików, wywiązywanie się ze zobowiązań, docieranie na treningi na czas i według harmonogramu. Dzięki konsekwencji w spełnianiu obowiązków, wkrótce stają się one nawykiem. Kiedy ma się ochotę opuścić trening lub wstać trochę później, konsekwencja mamy w działaniu sprawia, że niewypełnienie założeń nie wchodzi w grę. Również konsekwentne przekonywanie dziecka, że sobie poradzi jest według mam najważniejszym sposobem na wspieranie dziecka w trudnych, sportowych momentach (wg. 66% respondentów).

Dobre zorganizowanie – zdolność do zarządzania czasem, planowania i pilnowania terminów, zdolność przewidywania, przeorganizowania wszystkiego w krótkim czasie to właśnie elementy składające się na „bycie dobrze zorganizowanym”. Bez dobrej organizacji, jedno opóźnienie w planie może spowodować to, że harmonogram działań będzie musiał być układany od nowa. Mama sportowca musi pamiętać o wielu kwestiach jednocześnie – zarówno jeśli chodzi o codzienne zadania, jak i dbanie o sferę emocjonalną dziecka – z badania wynika, że do zadań mam wspierających dzieci w uprawianiu sportu należy m.in., pocieszanie w trudnych momentach (46%), towarzyszenie dziecku podczas zawodów (46,5 %) pomaganie dziecku w radzeniu sobie z emocjami (42%), rozmawianie na temat uprawianej dyscypliny (22%), przygotowanie do zajęć sportowych (13,5%) i zawożenie dziecka na treningi (11%).

Obowiązkowość – w słowniku mam określone, jako „nieodpuszczanie”. Założone wcześniej zadania powinny być wykonane, aby dziecko uprawiające sport mogło zarazić się od mamy „poczuciem misji”. Prawie połowa (46,5%) respondentek odpowiedziała, że jednym z najlepszych sposobów na wspieranie dziecka jest towarzyszenie mu podczas zawodów. Jeśli mama wywiązuje się ze swoich zadań – dowozi dziecko na treningi i zawody, to dziecko automatycznie jest bardziej skłonne do wywiązywania się ze swoich obowiązków, czyli solidnego treningu i dobrych wyników.

Optymistyczna i zadowolona z siebie

Wraz z podobieństwami cech wskazanych przez mamy, jako ważne w wychowaniu dzieci, występują różnice w sposobie postrzegania samej siebie. Wyniki badania „Mama mistrza” wskazują na istotne zależności w ocenie przez mamy swojej roli w wychowaniu dziecka i siebie, jako kobiety. Okazuje się, iż mama dziecka, które uprawia sport jest bardziej optymistycznie nastawiona do życia – jest bardziej zadowolona ze swojego wyglądu, życia towarzyskiego, wykształcenia oraz pracy niż mamy, których dzieci nie uprawiają sportu wyczynowo (mamy, których dzieci nie uprawiają sportu, postrzegają siebie, jako matki – 83% i gospodynie domowe – 57%. Mamy sportowców czują się przede wszystkim mamami, ale myślą o sobie także, jako o atrakcyjnych kobietach (40% postrzega siebie, jako atrakcyjną, 52% jako szczęśliwą). Jednocześnie badanie jasno pokazuje, że mamy dzieci uprawiających sport i „zwykłe” mamy dysponują taką samą ilością czasu wolnego – ok. 10 godzin w tygodniu.

Dominika Maison, psycholog, Dom Badawczy Maison podsumowuje: „Każda mama może być mamą mistrza, niezależnie od miejsca zamieszkania, wyznawanych wartości czy sposobu wychowania dziecka. Należy jednak podkreślić jedną istotną różnicę między mamami sportowców, a mamami dzieci, które nie uprawiają żadnych sportów. Te pierwsze są bardziej zadowolone z życia. Może to wynikać z faktu, że z większym optymizmem patrzą na życie, są bardziej otwarte na nowe doświadczenia. Tym samym bardziej prawdopodobne jest, że będą stymulowały swoje dzieci do angażowania się w różne przedsięwzięcia i szukanie nowych doświadczeń, między innymi w sporcie.”

Źródło: Procter & Gamble

Udostępnij artykuł: