Produkcja budowlano-montażowa w październiku rdr wzrosła o 4,2 proc.; widoczna poprawa w inwestycjach

Gospodarka / Nieruchomości / Rynek

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w październiku br. o 4,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,4%.

Budowa bloku mieszkalnego
Fot. stock.adobe.com/bzyxx

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w październiku br. o 4,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,4%.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku 2021 roku była wyższa o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 5,8%) oraz o 0,4% w stosunku do września bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 0,5%)" - podał GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku oraz wyższym o 2,6% w porównaniu z wrześniem 2021 roku, podano także.

Konsensus rynkowy to 3,3% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 6,6 proc. rdr

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w październiku br. o 6,6% r/r do 28 728, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 5,4%, podał GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 16 898 pozwoleń (spadek o 4% r/r i wzrost o 10,4% m/m), podał również GUS.

"Od początku roku do końca października 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 283,4 tys. mieszkań, tj. o 29,2% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (174,4 tys., wzrost o 31,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (105,7 tys., wzrost o 25,6%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,9% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 3 247 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 544 mieszkania w roku ubiegłym)" - czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 15 proc. rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w październiku br. wzrosła o 15% r/r i wyniosła 22 533, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,6%, podał GUS.

W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 11,7% r/r do 12 851 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 14%, podał także Urząd.

"W okresie styczeń-październik 2021 r. rozpoczęto budowę 239 tys. mieszkań, tj. o 27,8% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 140,9 tys. mieszkań (o 33,8% więcej), a inwestorzy indywidualni 93,9 tys. (o 19,4% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,3% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 4 153 mieszkań (wobec 2 950 w roku poprzednim)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec października 2021 r. w budowie pozostawało 883,1 tys. mieszkań, tj. o 5,7% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020, podał także Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 4,8 proc. rdr

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w październiku br. spadła o 4,8% r/r do 19 973, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 8,8%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 12 103 mieszkania, co oznacza spadek o 9,4% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 16,6%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie I-X 2021 r. oddano do użytkowania 184,4 tys. mieszkań, tj. o 4% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 109,4 tys. mieszkań - o 4,4% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 71,2 tys. mieszkań, tj. 19,3% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,9% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3 828 mieszkań (3 134 przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-październik 2021 r. wyniosła 17,2 mln m2, czyli o 9,6% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93,5 m2, podał także GUS.

Ekonomiści: w IV kw. budownictwo wzrośnie wolniej niż w III kw. problemem m.in. pracownicy, materiały i koszty

Budownictwo w IV kw. wzrośnie wolniej niż w III kw. ze względu na nadchodzący sezon zimowy, problemy z niedoborami materiałów, pracowników oraz rosnące koszty - wynika z komentarzy ekonomistów do danych o produkcji budowlano-montażowej w październiku.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

"Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku br. ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do zanotowanego we wrześniu, ale trzeba podkreślić, że przy mniejszej liczbie dni roboczych oraz mniej korzystnej zeszłorocznej bazie odniesienia (w porównaniu z wrześniem), wynik ten uznać należy za dobry. Okazał się zresztą wyższy od średnich oczekiwań rynkowych.

Z danych GUS wynika, że w październiku br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła rdr wśród jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 12,7 proc.) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 3,0 proc.), podczas gdy w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków zaobserwowano spadek (o 0,6 proc.). GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym w październiku br. wzrosła o 5,2 proc. rdr, w przypadku robót o charakterze remontowych odnotowano zaś wzrost o 2,6 proc. (w 2020 r. były to spadki o odpowiednio 4,7 proc. i 7,5 proc.).

Przed sektorem budowlanym sezon zmniejszonych prac (ze względu na zimę), a ponadto boryka się on z problemami podobnymi do tych, jakie ma przemysł.

Czyli niedoborami materiałów oraz ich wysokimi cenami, a także problemami z pozyskaniem pracowników i rosnącymi kosztami pracy, co „tłumi” wyniki. To, czym budownictwo nie musi się na razie martwić, to popyt. Utrzymuje się on na rynku mieszkaniowym, a w przypadku infrastruktury - powinien zwiększać się w przyszłym roku. Budownictwo w czwartym kwartale br. wzrośnie prawdopodobnie wolniej niż w trzecim kwartale, co znajdzie m.in. odzwierciedlanie w nieco niższej dynamice PKB w tym okresie".

JAKUB RYBACKI, POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY:

Dynamika produkcji budowlano-montażowej ustabilizowała się na poziomie 4,2 proc. Komentarz GUS wskazuje na słabe wyniki zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i wśród projektów infrastrukturalnych.

"Wynik napędzały prace specjalistyczne – kategoria, która agreguje prace wykończeniowe. Niski wzrost budownictwa to efekt ograniczonych nakładów ze strony samorządów oraz skokowego wzrostu cen materiałów".

Oczekiwania dla budownictwa pozostają optymistyczne

Oczekiwania dla budownictwa w dłuższym terminie pozostają optymistyczne, gdyż uwzględniają spodziewany stopniowy wzrost absorbcji środków unijnych - wynika z komentarzy ekonomistów do danych o produkcji budowlano-montażowej w październiku. Analitycy wskazują również, że w strukturze danych z poprzedniego miesiąca widać poprawę w obszarze inwestycji infrastrukturalnych.

BANK MILLENNIUM:

"Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 4,2 proc. rdr po wzroście o 4,3 proc. rdr, przewyższając konsensus prognoz jak i nasze oczekiwania. Po korekcji efektów kalendarzowych i sezonowych kategoria ta wzrosła natomiast o 2,6 proc. mdm odrabiając wrześniowy spadek, który wynosił 2,0 proc. mdm. Struktura danych nie różni się zasadniczo od tej odnotowanej we wrześniu. Najwyższą dynamikę rdr odnotowano w przypadku robót specjalistycznych (obejmujących m.in. wstępne prace inwestycyjne), najniższą natomiast w przypadku budowy budynków. Lepsze od oczekiwań dane to dobra wiadomość, aczkolwiek warto zauważyć, że dynamika produkcji budowlano-montażowej w ostatnich miesiącach jest dość zmienna. Trudno zatem na ten moment stwierdzić, czy sektor budowlany będzie miał dodatni wkład do dynamiki kdk PKB w IV kw. 2021. Niemniej lepszy od oczekiwań odczyt zwiększa na to szanse. Oczekiwania dla niego w dłuższym horyzoncie pozostają optymistyczne, gdyż uwzględniają spodziewany stopniowy wzrost absorbcji środków unijnych, które w znacznej części przeznaczone będą na inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie aktywność w budownictwie mieszkaniowym powinna się stabilizować. Tempu ożywienia nie będzie jednak sprzyjał dostęp do pracowników oraz cen materiałów budowlanych. W całym 2022 r., podobnie jak w 2021 sektor budowlany powinien wspierać wzrost gospodarczy.

Dane te wspierają oczekiwania dalszej normalizacji polityki pieniężnej. Kolejnej podwyżki stóp procentowych oczekujemy w grudniu o 50 bps.

Cykl zacieśniania polityki pieniężnej kontynuowany będzie w przyszłym roku i wyniesie stopę referencyjną do poziomu 2,50 proc. Ryzyka dla tego scenariusza skierowane są w górę, jednak oczekiwane wyhamowanie wzrostu gospodarczego, w połączeniu z wyhamowaniem dynamicznych zwyżek cen na rynku surowców może zmniejszyć przestrzeń do podwyżek stóp procentowych w roku przyszłym."

ALIOR BANK:

"Październikowe dane o produkcji budowlano-montażowej są niezłe, nieco mocniejsze od naszych oczekiwań. W ujęciu mdm po odsezonowaniu sprzedaż w budownictwie rosła o 2,6 proc., czyli nadganiała straty z ub. miesiąca i to pomimo narzekań branży na wysokie ceny materiałów oraz ich niedobory. Trudno jednak ocenić po tych danych czy wchodzimy na ścieżkę trwałej poprawy, czy też październikowa przyspieszenie zostało spowodowane czynnikiem jednorazowym. Od strony struktury danych widać pewną poprawę w obszarze inwestycji infrastrukturalnych".

Po serii danych z początku IV kw. '21, przebijających nasze oczekiwania, widzimy szanse na całoroczną dynamikę PKB (w 2021) lepszą od naszej prognozy na poziomie 5 proc.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: