Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 10,2 proc. rdr w sierpniu; więcej mieszkań oddanych do użytku i rozpoczętych budów

Gospodarka / Nieruchomości / Rynek

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w sierpniu br. o 10,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,2%.

Budowa bloku mieszkalnego
Fot. stock.adobe.com/bzyxx

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w sierpniu br. o 10,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,2%.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu 2021 roku była wyższa o 10,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 12%) oraz o 3,2% w stosunku do lipca bieżącego roku (przed rokiem spadek o 3,4%)" - podał GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 7,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 1,6% w porównaniu z lipcem 2021 roku, podano także.

"W porównaniu z lipcem bieżącego roku odnotowano zwiększenie wartości wykonanych robót budowlanych w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 13,1% oraz wykonujących roboty specjalistyczne o 3,9%. Zmniejszenie wartości wykonanych prac nastąpiło w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków - o 10,1%" - czytamy dalej.

Czytaj także: Kolejne sygnały ożywienia w budownictwie >>>

W stosunku do sierpnia 2020 roku zaobserwowano wzrost wartości zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 29,7%, w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej - o 6,8%, a zajmujących się budową budynków - o 0,4%, podał też GUS.

Konsensus rynkowy to 7,5% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 28 proc. rdr

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w sierpniu br. o 28% r/r do 26 848, a w ujęciu miesięcznym spadła o 6,9%, podał także GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 16 109 pozwoleń (wzrost o 34% r/r i spadek o 3,5% m/m), podał również GUS.

"Od początku roku do końca sierpnia 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 227,4 tys. mieszkań, tj. o 34,9% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (142,2 tys., wzrost o 41% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (82,8 tys., wzrost o 26,3%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,9% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 2 394 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 140 mieszkań w roku ubiegłym)" - czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 23,2 proc. rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu br. wzrosła o 23,2% r/r i wyniosła 23 971, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 7,5%, podał GUS.

W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 27,9% r/r do 14 031 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 6,8%, podał także Urząd.

"W okresie I-VIII 2021 r. rozpoczęto budowę 194,5 tys. mieszkań, tj. o 37,8% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 116,8 tys. mieszkań (o 52,0% więcej), a inwestorzy indywidualni 74,4 tys. (o 20,2% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,3% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3 305 mieszkań (wobec 2 407 w roku poprzednim)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec sierpnia 2021 r. w budowie pozostawało 880,5 tys. mieszkań, tj. o 6,1 % więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020, podał także Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 16,5 proc. rdr

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w sierpniu br. wzrosła o 16,5% r/r do 18 861, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,4%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 11 494 mieszkania, co oznacza wzrost o 14,2% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,7%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2021 r. oddano do użytkowania 142,5 tys. mieszkań, tj. o 4,1% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 82,8 tys. mieszkań - o 6,6% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 56,6 tys. mieszkań, tj. o 22,6% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3 121 mieszkań (2 108 przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-sierpień 2021 r. wyniosła 13,5 mln m2, czyli o 11% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,7 m2, podał także GUS.

Ekonomiści: budownictwo może się rozkręcać, chociaż wciąż jest poniżej poziomu sprzed pandemii

Dynamika specjalistycznych robót budowlanych sugeruje, że sektor budowlany może się rozpędzać, chociaż jego obecna aktywność pozostaje na poziomie niższym niż przed pandemią - wskazują ekonomiści w komentarzach do danych GUS o produkcji budowlano-montażowej w sierpniu. Dodają jednak, że sektorowi ciążyć mogą problemy z rosnącymi kosztami.

URSZULA KRYŃSKA, PKO BP:

Odczyt na poziomie 10,2 proc. był wyższy od oczekiwań i wyższy niż odnotowano w poprzednim miesiącu. W strukturze danych widzimy solidną dynamikę robót budowlanych i specjalistycznych, które obejmują wykończenie i przygotowywanie terenu pod budowę, co może sugerować, że czeka nas poważniejsze rozkręcenie aktywności w tym sektorze. Jeżeli chodzi o inne kategorie przedsiębiorstw budowlanych to nie najgorzej wygląda budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie wzrost wyniósł 6,8 proc. rdr. To by wskazywało na aktywność inwestycyjną, głównie w obrębie inwestycji publicznych. Natomiast jeżeli spojrzymy na poziom produkcji budowlano-montażowej i porównamy go chociażby z produkcją przemysłową czy sprzedażą detaliczną, to branża budowlana wciąż znajduje się wyraźnie poniżej tego, co było przed pandemią.

Chociaż branża budowlana nie została mocno dotknięta lockdownem na wiosnę zeszłego roku, ale później miała poważne problemy i jej aktywność mierzona wartością produkcji budowlano-montażowej znajduje się na wyraźnie obniżonym poziomie.

AGATA FILIPOWICZ-RYBICKA, ALIOR BANK:

Sierpniowe dane o produkcji budowlano-montażowej pokazały powrót do tendencji wzrostowych w sektorze, po dwóch słabszych miesiącach - produkcja w ujęciu odsezonowanym wzrosła o 1,6 proc. mdm. Takiego obrotu sytuacji spodziewaliśmy się, aczkolwiek wybrzmiał on nieco wyraźniej od naszych oczekiwań – nasza prognoza zakładała wzrost o 9,3 proc. rdr, tymczasem odnotowany został wzrost produkcji o 10,2 proc. rdr. Ewentualny nadmierny optymizm wg nas tonuje nieco struktura danych.

Po fatalnym lipcu, lepiej wygląda koniunktura wśród jednostek zajmujących się budową infrastruktury, ale wciąż nie widać tutaj mocniejszego ożywienia.

Poza tym przyhamowały sygnały powolnej poprawy sytuacji w obszarze wznoszenia budynków. Generalnie rzecz biorąc inwestycje budowlane wciąż wyglądają nie najlepiej. W sektorze pozytywnie wyróżniają się natomiast jednostki zajmujące się robotami budowlano-specjalistycznymi, co może być sygnałem nasilonych prac przygotowawczych pod inwestycje, ale zapewne duży udział tu mają wzmożone prace remontowo-wykończeniowe.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

Zgodnie z oczekiwaniami tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej uległo w sierpniu wyraźnej poprawie. Co więcej, o ile w lipcu dane okazały się sporo niższe od oczekiwań rynkowych, o tyle w sierpniu zaskoczyły in plus. Dwucyfrowa dynamika produkcji, pierwsza w tym roku, wskazuje, że pogorszenie w lipcu było tylko chwilowe, a budownictwo ma się nadal dobrze.

Z danych GUS wynika, że w sierpniu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła rdr we wszystkich działach budownictwa i tak w przypadku jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne był to wzrost o 29,7 proc., w przypadku jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost o 6,8 proc., a w jednostkach zajmujących się budową budynków wzrost o 0,4 proc. GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmującą roboty o charakterze inwestycyjnym w sierpniu br. wzrosła o 9,0 proc. rdr, w przypadku robót o charakterze remontowych odnotowano zaś wzrost o 12,2 proc. (w 2020 r. były to spadki, odpowiednio o 15,8 proc. i 5,5 proc.).

Sektor budowlany ma przed sobą wciąż optymistyczne perspektywy, biorąc pod uwagę chociażby utrzymujący się wysoki popyt na mieszkania, czy planowane inwestycje publiczne (m.in. infrastrukturalne) w kolejnych kwartałach. Niemniej jednak nie oznacza to, że nie ma on trudności.

Podobnie jak w przemyśle, problemem jest dostępność materiałów, znalezienie wykwalifikowanych pracowników oraz szybko rosnące koszty zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku. Problemy te mogą niestety ograniczać wzrosty produkcji budowlano-montażowej w kolejnych miesiącach oraz przekładać się na coraz wyższe ceny dla odbiorców finalnych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: