Produkcja firm budowlanych wzrosła o 3,2 proc. rdr w styczniu 2019 r.

Gospodarka

Fot. stock.adobe.com/Eisenhans

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w styczniu 2019 r. o 3,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 61,2%.

W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 61,2% #GUS #ProdukcjaBudowlana #budownictwo @GUS_STAT

“Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3,2% niż w styczniu poprzedniego roku i o 0,3% niższym w porównaniu z grudniem ub.r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań i rozpoczętych budów w styczniu 2019 r. w dół >>>

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 9,84% (prognozy od 4% do 26,7% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 12,2% r/r w grudniu ub. r.

Spowolnienie głównie efektem wyników sprzed roku

Wzrost produkcji budowlano-montażowej w lutym będzie zbliżony do poziomu zanotowanego w styczniu, prognozuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

“W lutym oczekujemy zbliżonej lub nieco wolniejszej dynamiki produkcji budowlanej. Szacujemy, że całoroczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 5%” – czytamy w komentarzu do danych GUS.

“Spowolnienie było głównie efektem wyników sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o ponad 30% (wysoka baza). Kulminacji produkcji budowlanej oczekujemy jednak w połowie roku. Spadek w ujęciu miesięcznym (o 61,2%) nie różni się znacząco od zrealizowanych w poprzednich latach – odpowiednio o 57,8% pomiędzy styczniem 2018 a grudniem 2017 r. oraz 64,7% pomiędzy styczniem 2017 a grudniem 2016 r. Przyczyn upatrujemy w kończeniu prac remontowo-budowlanych w danym roku podatkowym” – czytamy także.

Bardzo dobre wyniki z przemysłu

W styczniu 2019 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, najwyższy wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,3%), natomiast spadek notowały jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne (o 6,2%).

“Bardzo dobre wyniki z przemysłu potwierdzają tezę, że spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż oczekiwania rynku, bądź stanowi jedynie przejściową korektę cykliczną. Rosnąca sprzedaż produkcji budowlanej również napawa optymizmem, choć nie należy oczekiwać powtórzenia bardzo dobrych wyników sprzed roku, kiedy to produkcja rosła w tempie 30%. Połączenie powyższych danych wzmacnia tezę o utrzymaniu wysokiej stopy inwestycji w 2019 r.” – czytamy także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: