Produkcja na wysokich obrotach, skokowe ożywienie sprzedaży detalicznej

Komentarze ekspertów

Po listopadowym skoku o 7,8 proc., w grudniu ubiegłego roku produkcja przemysłowa wzrosła w porównaniu do grudnia 2014 r. o 6,7 proc., a więc wyraźnie mocniej niż się spodziewano. Tak wysokiej dynamiki z reguły nie udaje się utrzymać przez dwa miesiące z rzędu. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku było to tym trudniejsze, że punkt odniesienia z 2014 r. był dość wysoki. Tendencja wzrostowa została jednak zachowana i nic nie wskazuje na to, by miała w najbliższym czasie ulec zmianie. W porównaniu do listopada, grudniowa produkcja była jednak niższa o 3,6 proc.

Po listopadowym skoku o 7,8 proc., w grudniu ubiegłego roku produkcja przemysłowa wzrosła w porównaniu do grudnia 2014 r. o 6,7 proc., a więc wyraźnie mocniej niż się spodziewano. Tak wysokiej dynamiki z reguły nie udaje się utrzymać przez dwa miesiące z rzędu. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku było to tym trudniejsze, że punkt odniesienia z 2014 r. był dość wysoki. Tendencja wzrostowa została jednak zachowana i nic nie wskazuje na to, by miała w najbliższym czasie ulec zmianie. W porównaniu do listopada, grudniowa produkcja była jednak niższa o 3,6 proc.

Niestety wciąż nie możemy się doczekać trwałej poprawy w produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której od ponad półtora roku występuje lekka tendencja spadkowa. W grudniu poszła w dół o 0,3 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych spadek wyniósł 2 proc. Okazuje się, że bardzo dobra passa deweloperów nie jest w stanie w widocznym stopniu rozruszać koniunktury w całej branży. Nie nastąpi to bez przyspieszenia na większą skalę inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, co być może będzie widoczne w drugiej połowie roku.

Prawdopodobnie znacznie wcześniej zobaczymy zmianę spadkowej tendencji dynamiki sprzedaży detalicznej, która nie licząc krótkich, jednorazowych skoków, utrzymuje się od niemal dwóch lat. Już w grudniu sprzedaż zwiększyła się w o 4,9 proc., czyli mocniej niż się spodziewano, a jednocześnie był to największy wzrost od czerwca ubiegłego roku. W cenach stałych, czyli uwzględniając deflację, wzrost wyniósł aż 7 proc. i był najmocniejszy od kwietnia 2014 r. W tym przypadku w kolejnych miesiącach impulsem powinno być podwyższenie wysokości płacy minimalnej oraz uruchomienie programu wspomagania rodzin. Pomoże też prawdopodobnie utrzymanie się pozytywnych tendencji w gospodarce, a w szczególności na rynku pracy. Co ciekawe, w grudniu o 6 proc. zmniejszyła się sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Największy ruch był w niewyspecjalizowanych sklepach detalicznych, gdzie sprzedaż zwiększyła się aż o 33,5 proc. O niemal 20 proc. większą sprzedaż zanotowano w handlu pojazdami i częściami do nich.

Pozytywne tendencje w przemyśle i zdecydowane ożywienie sprzedaży detalicznej pozwalają spodziewać się wysokiego tempa wzrostu PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku, a grudniowe przyspieszenie dobrze rokuje także na kolejne miesiące.

Roman Przasnyski
Główny Analityk GERDA BROKER

Udostępnij artykuł: