Produkcja przemysłowa rośnie tylko w Irlandii i Norwegii

Gospodarka

Według szacunków Eurostatu produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej spadła w kwietniu o 17,3 % w porównaniu z marcem, a w strefie euro o 17,1 %. Wskaźniki są skorygowane o wahania sezonowe.

koronawirus, Norwegia
Fot. stock.adobe.com / JustLife

Według szacunków Eurostatu produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej spadła w kwietniu o 17,3 % w porównaniu z marcem, a w strefie euro o 17,1 %. Wskaźniki są skorygowane o wahania sezonowe.

#WitoldGadomski: Jedynym krajem w UE, który w kwietniu odnotował wzrost produkcji przemysłowej w porównaniu z kwietniem 2019 była Irlandia

Były to największe miesięczne spadki odnotowane od początku tego typu badań prowadzonych przez europejski urząd statystyczny, znacznie głębsze niż zaobserwowane na przełomie 2008 i 2009 r. podczas kryzysu finansowego.

Powrót do XX wieku

W porównaniu z kwietniem 2019 roku spadek produkcji w Unii Europejskiej wyniósł 27,2 %, a w strefie euro 28,0 %. Spadki były tak znaczne, że produkcja przemysłowa osiągnęła poziom z końca lat 90. XX wieku.

Produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych spadła w Unii Europejskiej o 27,8% (w strefie euro o 28,9%), dóbr inwestycyjnych o 27,3% (w strefie euro o 26,6%),  dóbr pośrednich (półprodukty, części zamienne) o 14,9%, (w strefie euro o 15,6%), nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 10,7% (w strefie euro o 11,9%), energii  o 5,0% (w strefie euro o 4,8%).

W porównaniu do kwietnia 2019 roku produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych spadła o 45,4% (w strefie euro o 47,7%), dóbr inwestycyjnych o 40,8% (w strefie euro o 40,9%),  dóbr pośrednich o 23,6% (w strefie euro o 25,5 %),  nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 12,5% (w strefie euro o 14,0%), i energii o 12,4% (w strefie euro o 12,8%).

Wzrosty r/r tylko w Irlandii i Norwegii

W kwietniu największe spadki produkcji przemysłowej w stosunku do marca odnotowano na Węgrzech, Rumunii, Słowacji, Luksemburgu i Czechach. W Polsce produkcja przemysłowa spadła o 21,3 %, co było spadkiem głębszym niż średnio w Unii Europejskiej.

W porównaniu z kwietniem 2019 roku najgłębsze spadki zanotowały Luksemburg, Włochy i Słowacja. Polska zanotowała nieco lepszy wynik niż średnia w UE – produkcja przemysłowa spadła o 25,1 %.

Jedynym krajem w UE, który w kwietniu odnotował wzrost produkcji przemysłowej w porównaniu z kwietniem 2019 była Irlandia. Produkcja przemysłowa wzrosła także w nienależącej do Unii Norwegii.

Spadki mniejsze niż 10% odnotowały Finlandia, Malta, Łotwa, Holandia, Dania.

Na wschód od Łaby spadki większe

Kraje Europy Środkowowschodniej, które w kwietniu miały znacznie mniej przypadków zakażeń Covid 19, niż kraje Europy Zachodniej odnotowały na ogół głębsze spadki produkcji przemysłowej niż średnia UE.

Na Słowacji produkcja przemysłowa spadła o 42,0%, w Czechach o 33,7%, na Węgrzech o 36,6 %, w Rumunii o 38,8%. Najlepszy wynik w regionie miały Chorwacja, gdzie produkcja przemysłowa spadła o 11,0% i Bułgaria – spadek o 15,6%.

W Szwecji, która w mniejszym stopniu niż inne kraje UE zastosowała blokadę, jako sposób walki z koronawirusem, produkcja przemysłowa w kwietniu spadła w stosunku do marca o 14,7%, a w stosunku do kwietnia 2019 o 14,2%.

Procentowa zmiana produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej

Krajemarzeckwiecień
Strefa euro-13,5-28,0
Unia Europejska-12,2-27,2
Belgia-3,1-23,8
Bułgaria-6,8-15,6
Czechy-12,4-33,7
Dania-4,2-9,6
Niemcy-13,8-30,2
Estonia-8,7-16,9
Irlandia26,05,5
Grecja0,5-10,4
Hiszpania-14,1-34,3
Francja-17,3-34,9
Chorwacja-4,9-11,0
Włochy-29,4-42,5
Cypr-12,8bd
Łotwa-3,5-9,2
Litwa-1,4-11,3
Luksemburg-21,1-43,9
Węgry-10,0-36,6
Malta6,8-3,1
Holandia-1,9-8,7
Austria-12,8bd
Polska-4,9-25,1
Portugalia-7,0-26,5
Rumunia-13,6-38,8
Słowenia-8,7-22,9
Słowacja-19,6-42,0
Finlandia3,4-3,1
Szwecja1,2-14,2
Kraje poza UE  
Wielka Brytania-8,6bd
Norwegia7,55,5
Szwajcaria-1,9bd

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: