Produkcja przemysłowa w maju rdr spadła o 17 proc., powolna odbudowa aktywności gospodarczej po pierwszej fali COVID-19

Gospodarka

Produkcja przemysłowa w maju spadła o 17,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wykresy gospodarcze na tle fabryki
Fot. stock.adobe.com/JEGAS RA

Produkcja przemysłowa w maju spadła o 17,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 10,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W maju 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 17,0% r/r, natomiast w porównaniu z kwietniem br. wzrosła o 10,1% #GUS #statystyki #produkcja #gospodarka #przemysł #DynamikaProdukcji @GUS_STAT

mdm wzrostu o 8,8 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w maju rdr o 15,5 proc., a mdm wzrosła o 12,2 proc.

Czytaj także: Produkcja przemysłowa rośnie tylko w Irlandii i Norwegii >>>

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i kwietniu 2020 r.:

 majmajkwiecieńkwiecień
 rdrmdmrdrmdm
     
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA-17,010,1-24,6-25,5
górnictwo i wydobywanie-14,3-1,8-8,8-9,9
przetwórstwo przemysłowe-18,612,9-27,5-27,5
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-1,6-8,8-1-15,5
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja-2,62,5-3,1-5,1

Ceny produkcji w maju rdr spadły o 1,5 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w maju spadły rdr o 1,5 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się - podał także GUS.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w maju spadły o 1,5 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Czytaj także: Wciąż niskie wykorzystanie mocy wytwórczych, eksport nadal kuleje >>>

Poniżej tabela ze szczegółami:

 majmajkwiecieńkwiecień
 rdrmdmrdrmdm
     
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA-1,50,0-1,4*-0,6
górnictwo i wydobywanie-0,51,3-4,2*1,1*
przetwórstwo przemysłowe-2,2-0,1-1,9-0,8
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę2,50,12,80,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja5,90,15,7*0,3*
     
PRODUKCJA BUDOWLANA2,60,22,80,2

* - dane skorygowane

Spadek produkcji przemysłowej w maju odnotowano w 30 spośród 34 działów

Spadek produkcji przemysłowej w maju odnotowano w 30 spośród 34 działów.

Spadek odnotowano m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 58,0 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 27,0 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,4 proc., mebli – o 19,7 proc., metali – o 19,0 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 18,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 17,2 proc., wyrobów z metali – o 16,5 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z majem 2019 roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 8,1 proc. oraz urządzeń elektrycznych – o 1,2 proc.

Ekonomiści: w kolejnych miesiącach sektor przemysłowy będzie notował spadki, ale będą one coraz mniejsze

Majowe dane o produkcji przemysłowej pokazują, że odbudowa aktywności gospodarczej w Polsce po pierwszej fali COVID-19 postępuje, ale jest powolna - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, w kolejnych miesiącach sektor przemysłowy będzie nadal notował spadki, ale powinny być one coraz mniejsze.

RAFAŁ BANECKI, ING BANK ŚLĄSKI:

"Dane są lepsze niż w poprzednim miesiącu, ale wciąż oznaczają, że odbicie gospodarki z dołka następuje wolno. Na niską aktywność w przemyśle wskazywało chociażby utrzymanie wysokiego spadku zużycia prądu (w kwietniu: -12 proc. rdr, w maju: -7 proc. rdr, w czerwcu dotychczas: -9 proc. rdr) oraz przedłużające się przestoje w fabrykach. Spadek produkcji został utrzymany w 30 z 34 działów przemysłu.

Dane pokazują, że odbudowa aktywności gospodarczej po pierwszej fali Covid-19 jest powolna. W czerwcu ponownie spodziewamy się płytszego spadku produkcji w ujęciu rocznym. Większość zakładów przemysłowych działa dalej w ograniczonym zakresie (np. na jedną zmianę), a powolne tempo wygasania pandemii Covid-19 oznacza niski popyt z zagranicy. Zużycie prądu pozostaje wciąż ok. 9 proc. niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, choć częściowo można to tłumaczyć brakiem fali upałów, która wówczas miała miejsce (i w konsekwencji niższe wykorzystanie klimatyzacji).

Po tych danych nie zmieniamy naszych szacunków PKB na II kw. 2020 r., spodziewamy się spadku o około 9,3 proc. rdr (nasza prognoza na cały 2020 to: -4,5 proc. rdr). Widzimy szanse na nieco bardziej optymistyczny scenariusz na drugą połowę roku, ale wiele zależy od rozwoju epidemii".

MBANK:

"Poza majowym otwieraniem gospodarki i znoszeniem restrykcji sanitarnych, na majowe odbicie (w porównaniu do kwietnia) wpływać mogła też mikrooptymalizacja przedsiębiorstw. Anegdotyczne dowody sugerowały, że w sytuacji, w której część programów pomocowych była zależna od wykazania strat przychodów w jednym miesiącu, niektóre przedsiębiorstwa decydowały się na przesuwanie przychodów między kwietniem a majem. Efekt ten mógł sztucznie obniżać kwietniowe wyniki i zawyżać maj, nie będzie miało już wpływu na najbliższe miesiące".

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

"Odmrażanie gospodarki w maju przyniosło poprawę wyników sektora przemysłowego. Spadek produkcji w ujęciu rocznym pozostał wprawdzie wciąż duży, ale był on jednak już wyraźnie mniejszy od kwietniowego. Ponadto, w przeciwieństwie do kwietnia, dane okazały się nawet nieco lepsze od średnich oczekiwań rynkowych.

Po dwóch miesiącach drugiego kwartału br. mamy pewność, że polska gospodarka znalazła się w recesji i że dane dotyczące PKB za ten okres będą słabe. Opublikowane dziś dane za maj rodzą jednak pewną „nadzieję”, że spadek PKB będzie jednak w drugim kwartale br. bliższy 8,0 proc. rdr aniżeli 10,0 proc.

Sektor przemysłowy w kolejnych miesiącach będzie niewątpliwie nadal notował spadki, ale powinny być one coraz mniejsze. Będziemy oczywiście obserwować bardzo nierówną sytuację w poszczególnych działach, np. większe spadki wciąż mogą utrzymywać się w działach zorientowanych na eksport (chociażby w motoryzacji, meblach), gdzie popyt zagraniczny na produkty z Polski będzie na pewno w najbliższych miesiącach wciąż ograniczony. Popyt krajowy także będzie znacznie niższy od obserwowanego przed pandemią. Ponadto, bardzo słabe wyniki ma przed sobą na pewno górnictwo, ze względu na zamknięcie kilkunastu kopalń w ostatnim czasie".

BANK PEKAO (Twitter):

"Maj przyniósł względnie umiarkowane odbicie krajowej produkcji przemysłowej - spora część przedsiębiorstw notowała stopniowy powrót do aktywności po kwietniowych przestojach, aczkolwiek wiele zakładów – w szczególności w branży motoryzacyjnej – wciąż wstrzymywała produkcję".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: