Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu w górę o 6,1 proc. rdr

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w styczniu 2019 r. o 6,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7,4%.

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/bluebay2014

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w styczniu 2019 r. o 6,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7,4%.

W styczniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,1% r/r i o 7,4% m/m. #GUS #przemysł #produkcja @GUS_STAT

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub.r." - czytamy w komunikacie.Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 3% do 5,7% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,28% wzrostu r/r w styczniu br. wobec wzrostu o 2,8% r/r w grudniu ub. r.

Dane o produkcji potwierdzają powolny spadek tempa wzrostu PKB

Dane dotyczące produkcji przemysłowej za styczeń potwierdzają, że w Polsce będziemy mieli do czynienia z powolnym obniżeniem wzrostu gospodarczego, a firmy będą miały więcej czasu na dostosowanie się do zmieniających warunków, wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz."W stosunku do przewidywań, które były mniej optymistyczne okazuje się, że rzeczywistość po raz kolejny nas zaskakuje i to w trudnym miesiącu. Styczeń nie jest najlepszym miesiącem w którym rejestruje się wzrost produkcji przemysłowej. Jest ona wyższa niż my zakładaliśmy na poziomie ok. 3%, a jest 6,1% r/r. i jest także zdecydowanie wyższa, niż u naszych strategicznych partnerów gospodarczych" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.Czytaj także: Przemysł rośnie mimo niekorzystnego otoczenia międzynarodowego >>>Dodała, że Polska osiągnęła stosunkowo wysoki pułap i nawet zmiany u naszych największych partnerów gospodarczych sprawiają, że mamy do czynienia ze spokojnym opadaniem i jest ono miękko rozłożone."Jesteśmy na nie przygotowani, jest stabilnie, a - tak jak powiedziałam - mając duże rezerwy inwestycyjne u przedsiębiorców, rezerwy w postaci ich kont bankowych, na których mają zdeponowane środki, pozwala sądzić, że na ten czas odrobinę chłodniejszy, jaki nas czeka w tym roku i prawdopodobnie w kolejnym roku, przedsiębiorcy będą mogli zmienić swój model biznesowy, a zatem mają czas, aby inwestować" - dodała Emilewicz.

Ceny producentów wzrosły o 2,2% r/r w styczniu

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w styczniu 2019 r. o 2,2% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu - po rewizji - o 2,1% r/r w grudniu 2018 r.), podał także GUS.W ujęciu miesięcznym ceny w styczniu wzrosły o 0,2% (wobec spadku - po rewizji - o 1% m/m w grudniu).Czytaj także: Polski przemysł się nie poddaje >>>Analitycy ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że w przypadku cen producentów w styczniu 2019 r. odnotowaliśmy od 1,6% wzrostu r/r do 4,3% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,41% r/r (wobec wzrostu o 2,2% r/r w grudniu ub. r.).GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 r. wzrosły o 3,7% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Produkcja przemysłowa wzrosła w 26 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2019 r., poinformował GUS.Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 i więcej) była w styczniu br. o 6,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,7%) i o 7,4% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.Czytaj także: Zadziwiająca odporność polskiego przemysłu na spowolnienie za granicą >>>"W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 17,3%, napojów - o 17,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 15,1%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 13,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 10,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 10%, wyrobów z metali - o 8%, wyrobów tekstylnych - o 7,4%" - czytamy w komunikacie.Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 9,5%, metali - o 8,6%, odzieży - o 7,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 2,5%, podał też Urząd."W styczniu br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych wzrosła o 7,8%, dóbr inwestycyjnych o 6,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 6,1%, dóbr związanych z energią - o 5,2%, a dóbr zaopatrzeniowych - o 3,8%" - czytamy dalej. 
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: