Produkt strukturyzowany Salsa – ponad 36% zysku w 4 lata

Raporty

W dniu 22 października 2012 roku zakończył się 4-letni okres trwania produktu strukturyzowanego Salsa 2. Zysk z produktu w tym okresie wyniósł 36,68%. Obecnie trwa subskrypcja produktu - Salsa 2012 opartego na tej samej strategii.

Produkt strukturyzowany Salsa został oparty na opracowanej przez Deutsche Bank, strategii inwestycyjnej o nazwie Salsa (skrót od Sharpe Alpha Long Short Allocation).

Podstawą jej działania jest tzw. wskaźnik Sharpe’a. Pomaga on ocenić, która inwestycja może przynieść najwyższą stopę zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka. Dzięki comiesięcznym zmianom składu portfela strategia ta pozwala na dynamiczne dostosowanie się do sytuacji rynkowej, co umożliwia osiągniecie wysokich zysków.

Dzięki takiemu mechanizmowi produkt Salsa 2 przyniósł w cztery lata dochód wynoszący 36,68%. Oznacza to roczny zysk w wysokości 9,17%. Ponieważ produkt miał formę polisy na życie i dożycie, od wypłaconej kwoty nie ma konieczności zapłaty „podatku Belki”. Zatem wypracowany przez Salsę zysk odpowiada bankowej lokacie przynoszącej 11,32% rocznie.

Klienci Expandera mają obecnie możliwość dalszego inwestowania w tą zyskowną strategię. 17 października rozpoczęła się bowiem subskrypcja produktu Salsa 2012. Jest to 3-letni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Oferuje on zalety poprzednich edycji Salsa, a przede wszystkim gwarancję 100% wpłaconego kapitału oraz brak „podatku Belki”. Subskrypcja trwa do 23 listopada, a minimalna kwota wpłaty to jedynie 5000 zł.

Źródło: Expander

Udostępnij artykuł: