Prof. Adam Glapiński członkiem zarządu NBP

Kadry

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda - na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Marka Belki - powołał z dniem 1 marca 2016 r. prof. Adama Glapińskiego na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda - na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Marka Belki - powołał z dniem 1 marca 2016 r. prof. Adama Glapińskiego na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Prof. Adam Glapiński urodził się 9 kwietnia 1950 r. w Warszawie.

W 1972 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i od 1974 r. związany jest zawodowo z tą uczelnią jako wykładowca. Jest profesorem zwyczajnym w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W latach 2003-2007 był profesorem w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wcześniej wykładał m.in.: w Polskiej Akademii Nauk (1978-1983), Inter-University Centre of Postgraduate Studies w Dubrowniku (1986-1989) oraz University of Colorado at Boulder (1993-1998).

Od początku lat 90. pełnił wiele ważnych funkcji w administracji publicznej. W 1991 r. był ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego. W 1992 r. pełnił funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego. Poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993) oraz senator IV kadencji Senatu RP (1997-2001), gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Wchodził również w skład Parlamentarnej Komisji Wspólnej Unii Europejskiej i Polski.

Był przewodniczącym rad nadzorczych: Banku Rozwoju Eksportu S.A., Centralwings oraz KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2007-2008 był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Polkomtel S.A. Od 2009 r. doradca ekonomiczny Prezydenta RP. Od 2010 r. do 19 lutego 2016  r. pełnił funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

W latach 1993-2001 kierował Instytutem Wolności Ekonomicznej i Politycznej. Jest członkiem kapituły nagrody "Teraz Polska" (od 2006 r.), International Joseph A. Schumpeter Society (od 2002 r.) oraz European Society for the History of Economic Thought (od 2007 r.).

Biuro Prasowe 

Departament Komunikacji i Promocji

Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: