Prof. Józef Myrczek odznaczony Złotym Krzyżem im. Ks. Piotra Wawrzyniaka

Kadry

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych odznaczył prof. Józefa Myrczka - Prezesa Śląskiego Banku Spółdzielczego "SILESIA" w Katowicach Złotym Krzyżem im. Ks. Piotra Wawrzyniaka za zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej.

Prof. Józef Myrczek ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w zakresie matematyki stosowanej uzyskując tytuł magistra inżyniera podstawowych problemów techniki. W roku 1984 zdobył tamże stopień naukowy doktora, a następnie, w roku 1999, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych. Ponadto, odbył liczne szkolenia i dodatkowe studia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania ryzykiem, zarówno w kraju, jak i za granicą (postdoc na University of Houston, Texas).

W latach 1993 – 2005 pracował w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., od 2003 był wiceprezesem Zarządu. W okresie 2005-2011 członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w tym jako przewodniczący rady oraz przewodniczący Komitetu Audytu. Z funkcji tej złożył rezygnację w czerwcu 2011 roku.

Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,  pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach oraz członka rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A. Jest  Przewodniczącym Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wybrany został także Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Źródło: www.silesiabank.pl

Udostępnij artykuł: