Prof. Małgorzata Zaleska Przewodniczącą Rady Nadzorczej KDPW

Kadry

Prof. Małgorzata Zaleska, Prezes GPW, została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na posiedzeniu Rady w dniu 23 lutego br.

– Wybór na Przewodniczącą Rady Nadzorczej KDPW traktuję jako dowód zaufania, jakim obdarzyła mnie Rada Depozytu. Dołożę wszelkich starań, aby Rada którą pokieruję, wspierała Spółkę, jej Zarząd i Akcjonariuszy w realizacji wyzwań stojących przed polskim rynkiem kapitałowym i samym Krajowym Depozytem – jednym z gwarantów bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska. – Wśród priorytetów, które dostrzegam będzie m.in. przygotowanie i przeprowadzenie procesu autoryzacji KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych zgodnie z unijnym Rozporządzeniem CSDR[1], wprowadzenie w KDPW rozwiązań w zakresie rejestracji listów zastawnych w EUR, a także rozwój usług Repozytorium Transakcji KDPW_TR i Agencji Numerującej, które tworzą unikatową i kompleksową ofertę usług post-transakcyjnych w Regionie CEE.  Krajowy Depozyt ma również do odegrania niebagatelną rolę w procesie edukacji ekonomicznej i promocji rynku kapitałowego oraz budowaniu skali polskiego rynku. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami rozpoczniemy nowy etap pozytywistycznej pracy u podstaw w tym zakresie, przywracającej atrakcyjność, konkurencyjność, a także zaufanie inwestorów i emitentów do naszego rynku – dodała Przewodnicząca Rady Depozytu.

Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu jest Pan Aleksander Proksa, Dyrektor Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim. Wspólna kadencja Rady KDPW trwa trzy lata, a jej Członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszami KDPW w równych częściach są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa.

Dariusz Marszałek
Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu
Dział ds. Korporacyjnych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Udostępnij artykuł: