Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Gątarek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Alior Bank dr hab. nauk technicznych w specjalności automatyka

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Alior Bank dr hab. nauk technicznych w specjalności automatyka

Ukończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej w roku 1981, jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w specjalności automatyka. Dariusz Gątarek spędził 18 lat w wielu instytucjach finansowych i doradczych w Polsce, Anglii i Niemczech takich jak BRE Bank, Societe Generale, Glencore, UniCredit, Deloitte i NumeriX zajmując się wyceną instrumentów finansowych i zarządzaniem ryzykiem. W latach 2008-2010 pracował też jako doradca prezesa NBP. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny finansów i częstym prelegentem na konferencjach w wielu krajach świata.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: