Prof. Piotr Płoszajski Liderem Cyfryzacji Sektora Bankowego

Wydarzenia

Podczas VI Kongresu Forum Technologii Bankowych nagrodę Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego 2021 otrzymał dr hab. Piotr Płoszajski, prof. Szkoły Głównej Handlowej, za umiejętne łączenie teorii z praktyką. Nagrodę wręczył Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP. Kongres Forum Technologii Bankowych to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz ponad 50 dostawców technologii, będących Członkami Forum Technologii Bankowych.

Włodzimierz Kiciński, dr hab. Piotr Płoszajski, prof. Szkoły Głównej Handlowej
Prof. Piotr Płoszajski z SGH i wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński. Źródło: ZBP

Podczas VI Kongresu Forum Technologii Bankowych nagrodę Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego 2021 otrzymał dr hab. Piotr Płoszajski, prof. Szkoły Głównej Handlowej, za umiejętne łączenie teorii z praktyką. Nagrodę wręczył Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP. Kongres Forum Technologii Bankowych to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz ponad 50 dostawców technologii, będących Członkami Forum Technologii Bankowych.

Dziękując za nagrodę prof. Piotr Płoszajski powiedział, że odbiera ją od środowiska specjalistów, od których pozyskiwał swoją wiedzę.

Następnie rozpoczął swój krótki wykład na temat transformacji cyfrowej, pt. „Banki jako plemiona z klientem w centrum."

Przypomniał, że 42 procent produktów na świecie w roku 2022 będzie wytwarzanych cyfrowo. W obecnym świecie technologii nie wystarczy już być firmą cyfrową. Trzeba tworzyć cyfrowo produkty szybko po to, aby mogły zaistnieć zanim zostaną skopiowane.

Prof. Piotr Płoszajski przestrzega przed nadmiernym kopiowaniem rozwiązań, bo to prowadzi do tworzenia nie wyróżniających się produktów.

‒ Trzeba się wyróżniać. Mieć pomysł na siebie. Banki i firmy w obecnym czasie potrzebują strategii. I teraz może się okazać, że powrót do wartości będzie przewagą konkurencyjną ‒ podkreślił laureat Nagrody Lider Cyfryzacji Sektora Bankowego.

Główna tezą jego wystąpienia było stwierdzenie, że firmy i przede wszystkim banki muszą się nauczyć tworzyć plemiona klientów, fanów, którzy wierzą w firmę, której są klientem.

„Biznes w obecnej chwili polega na poszukiwaniu składników, które służą budowaniu unikalnych wartości dla klienta.” - tak prof. Piotr Płoszajski podsumował swój wykład.

Prof. Piotr Płoszajski

Założyciel i przewodniczący Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Nagrodzony Nagrodą I Stopnia za Osiągnięcia Organizacyjne przez Rektora SGH w roku  2007.

Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim (jedna z nich - “The Polish Route from Socialism”  – opublikowana w U.S.A. przez M. E. Sharpe).

Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, prosumpcją i marketingiem dla „nowego klienta“ i strategiami zarządzania w gospodarce sieciowej.

Wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii i Nowej Zelandii.

Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Współpracownik głównych polskich wydawnictw biznesowych.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: