Prof. Remigiusz Kaszubski nie żyje

Bankowość / Kadry

W piątek, 24 lutego 2012 r. tragicznie, wraz z żoną i synem, zmarł Prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski. Odszedł nagle, pozostawiając środowisko bankowe w głębokim smutku. Był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej. Od wielu lat był także współpracownikiem naszego wydawnictwa.

0001

W piątek, 24 lutego 2012 r. tragicznie, wraz z żoną i synem, zmarł Prof. dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski. Odszedł nagle, pozostawiając środowisko bankowe w głębokim smutku. Był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej. Od wielu lat był także współpracownikiem naszego wydawnictwa.

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy tragicznie zmarłego Prof. dr. hab. Remigiusza Witolda Kaszubskiego Straciliśmy nie tylko kolegę z pracy, ale i przyjaciela Wspólnie z Nim odeszła żona Monika i syn Adrian Sercem i myślami jesteśmy i będziemy z Nimi

Zarząd i Pracownicy Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University, autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prof. dr. hab. Remigiusza Witolda Kaszubskiego i jego najbliższych - żony Moniki i syna Adriana

Odeszli od nas nagle, pozostawiając w naszych sercach niewyobrażalną pustkę i smutek

Rada, Zarząd i Pracownicy Związku Banków Polskich

Kierował Pracownią Centrum Prawa Nowych Technologii UW, był Członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego "Glosa", Dyrektorem w Związku Banków Polskich, Koordynatorem Krajowym i członkiem Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy tragicznie zmarłego Prof. dr. hab. Remigiusza Witolda Kaszubskiego i jego najbliższych - zonę Monika i syna Adriana Straciliśmy wspaniałego opiekuna, przyjaciela i mistrza

Zarząd i Członkowie Koła Naukowego Prawa Bankowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Remigiusz Kaszubski pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był Członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności, Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW.Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia ludzi twórczych - Instytut Zmian. Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.Odznaczony przez Prezesa NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej.Uhonorowany tytułem Wizjoner Gospodarki i Pieniądza Elektronicznego nadanym przez Miesięcznik Finansowy BANK.
Udostępnij artykuł: