Prof. Witold Orłowski rektorem Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Kadry

Ceniony w Polsce i na świecie ekonomista, prof. dr hab. Witold Orłowski objął stanowisko rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Nowy szef AFiBV rozpoczął piastowanie urzędu pod koniec lutego 2016.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula – wchodząca w skład Grupy Uczelni VISTULA – jest renomowaną, warszawską uczelnią niepubliczną. Oferuje studia I i II stopnia, inżynierskie, podyplomowe, EMBA i seminaria doktorskie. Kształci studentów na kierunkach o profilu ekonomiczno-finansowym, menedżerskim, architektonicznym, informatycznym i graficznym, filologicznym oraz komunikacji społecznej. W AFiBV można również zdobyć dyplom University of London – London School of Economics. W 2015 r. uplasowała się na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych wydawnictwa „Perspektywy” i 2. pod względem umiędzynarodowienia. Jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających szkoły wyższe: EFMD, CEEMAN, IAU, WACE oraz ACCA.

„Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że prof. Orłowski zdecydował się przyjąć zaproszenie do objęcia funkcji Rektora AFiB. Od blisko 25 lat obecności w polskim środowisku akademickim kładziemy nacisk zarówno na jakość kształcenia i ciekawą ofertę edukacyjną, jak i współpracę z firmami oraz praktykami w dziedzinie przedsiębiorczości, gospodarki, i spraw społecznych. Wierzymy, że ogromne doświadczenie Jego Magnificencji pozwoli umocnić potencjał naukowo-badawczy, a także biznesowy naszej uczelni” – powiedział Mehmet Orhun Eskici, Prezydent Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Do tej pory funkcję rektora AFiB Vistula pełnił dr Marek Kulczycki, który objął funkcję prezesa FM Banku PBP, przy czym pozostaje wykładowcą uczelni. – „Chciałbym serdecznie podziękować naszemu wieloletniemu wykładowcy i dotychczasowemu Rektorowi, dr Markowi Kulczyckiemu. W czasie jego kadencji uczelnia rozwinęła relacje ze przedsiębiorstwami, rozpoczęła nowe projekty i wstąpiła w poczet członków kolejnych międzynarodowych stowarzyszeń środowiska akademickiego i biznesu, utrzymując wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych” – dodał Prezydent AFiB Vistula.

Witold Orłowski jest profesorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Orłowski w latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach 2009-2010 wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu. Od 2006 r. jest głównym doradcą ekonomicznym w PricewaterhouseCoopers.

160302.W Orlowski M Eskici

– „Wizję kierowania cenioną, prężnie działającą uczelnią niepubliczną, w dodatku o silnie międzynarodowym charakterze, uznaję za niezwykle interesującą. W moim przekonaniu w takim właśnie kierunku powinny rozwijać się szkoły wyższe. Prowadzenie uczelni, która ma ambicję konkurować z najlepszymi uniwersytetami publicznymi, mimo braku dotacji budżetowej, to jednocześnie solidne wyzwanie. Przede wszystkim będę dążył do umocnienia potencjału AFiB Vistula na rynku szkół o profilu ekonomiczno-biznesowym. Chciałbym, aby na uczelni studiowało jak najwięcej studentów, którzy po ukończeniu studiów będą mieli realny wpływ na przyszłość naszego kraju i Unii Europejskiej” – zapowiedział prof. dr hab. Witold Orłowski.

Katarzyna Kielar
Biuro prasowe AFiB Vistula

Udostępnij artykuł: