Profesjonalna i skuteczna windykacja: Co ze złymi długami?

BANK 2009/02

W warunkach pułapki płynnościowej dotychczasowe rozwiązania kwestii złych aktywów bankowych mogą okazać się daleko niewystarczające. Pytanie, co robić dalej.

Marcin Masny

Pierwsze kluczowe pojęcie bankowości wchodzącej w kryzys to złe aktywa. Non-performing assets (NPA), a w szczególności non-performing loans, (NPL) to te aktywa wygenerowane przez bank lub inny podmiot finansowy, które w założonym uprzednio czasie nie przynoszą pożytków. Jest kwestią umowną (zapisaną wszelako w twardym lub miękkim prawie), jak długo np. kredyt musi być nieobsługiwany, żeby uznać go za NPL. Zwykle w praktyce światowej za limit uznaje się termin trzymiesięczny. W Polsce za złe kredyty uważa się takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc. Z punktu widzenia przepisów dotyczących rezerw w różnych jurysdykcjach należności nieregularne stają się należnościami straconymi po okresie kilu miesięcy. W skali ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: