Profesor Sławomir Dudzik w Radzie Nadzorczej Alior Banku

Kadry

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Banku. 23 stycznia 2014 r.,  podjęło uchwałę o powołaniu prof. Sławomira Dudzika do składu Rady Nadzorczej Alior Banku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Banku. 23 stycznia 2014 r.,  podjęło uchwałę o powołaniu prof. Sławomira Dudzika do składu Rady Nadzorczej Alior Banku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Profesor dr hab. Sławomir Dudzik jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo związany jest z kancelarią T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp.k. w Krakowie. Profesor Dudzik jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej (w tym prawa konkurencji i prawa pomocy państwa dla przedsiębiorstw). Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie subwencyjnym, prawie telekomunikacyjnym i energetycznym.

Udostępnij artykuł: