Prognoza analityków Grupy Nordea: Umacniający się złoty i kolejne podwyżki stóp procentowych

Polecamy

Analitycy Grupy Nordea wzięli pod lupę gospodarki Polski, Estonii, Łotwy, Litwy oraz Rosji. Prognoza dla Polski przewiduje kolejne podwyżki stóp procentowych i spadek dynamiki rozwoju gospodarczego.

Analitycy Grupy Nordea wzięli pod lupę gospodarki Polski, Estonii, Łotwy, Litwy oraz Rosji. Prognoza dla Polski przewiduje kolejne podwyżki stóp procentowych i spadek dynamiki rozwoju gospodarczego.

Polecamy artykuł w dziale "Raporty": Prognoza analityków Grupy Nordea: Umacniający się złoty i kolejne podwyżki stóp procentowych.

Udostępnij artykuł:

Prognoza analityków Grupy Nordea: Umacniający się złoty i kolejne podwyżki stóp procentowych

Raporty

Analitycy Grupy Nordea wzięli pod lupę gospodarki Polski, Estonii, Łotwy, Litwy oraz Rosji. Prognoza dla Polski przewiduje kolejne podwyżki stóp procentowych i spadek dynamiki rozwoju gospodarczego.

Analitycy Grupy Nordea wzięli pod lupę gospodarki Polski, Estonii, Łotwy, Litwy oraz Rosji. Prognoza dla Polski przewiduje kolejne podwyżki stóp procentowych i spadek dynamiki rozwoju gospodarczego.

Prognoza przewiduje silny wzrost w Rosji, Polsce i państwach bałtyckich. Rosja i państwa bałtyckie dochodzą już do siebie po - odpowiednio - pożarach lasów i kryzysie finansowym. W tym roku odnotują znacząco wyższy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Polska wciąż rozwija się dynamicznie i znajduje się u szczytu cyklu gospodarczego. W przypadku wszystkich wymienionych państw, głównym czynnikiem wzrostu stopniowo przestaje być eksport, a zaczyna być konsumpcja krajowa i inwestycje. Kluczowe znaczenie dla prognozy mają zbliżające się wybory. Najistotniejsze jest to, by po wyborach w Rosji utrzymała się stabilna sytuacja oraz by EMU pozostało kotwicą polityki ekonomicznej w Polsce po wyborach powszechnych.

Gospodarka Polski wciąż szybko się rozwija, choć dynamika zdaje się nieco spadać, z powodu słabnącego wzrostu popytu zagranicznego oraz zaostrzonej polityki gospodarczej. Rynek pracy się umacnia i zapewni solidne wsparcie przychodów, lecz konsumenci stali się bardziej pesymistyczni. Oczekujemy jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych w tym roku i stopniowego umacniania się kursu złotego. Jesienne wybory mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie EMU jako kotwicy polityki gospodarczej.

Na początku roku zaobserwowano wyraźne odrodzenie gospodarcze w Estonii. Prognoza także pozostaje dobra, w miarę jak ożywienie rozprzestrzenia się z sektora eksportu na gospodarkę krajową. Przyspieszająca inflacja jest głównym źródłem troski, lecz na dłuższą metę wciąż słabe rynki pracy mają zgodnie z oczekiwaniami utrzymywać presję cenową na rynku krajowym. Finanse państwa pozostaną wciąż w dobrej kondycji.

Punkt skupienia na Łotwie coraz bardziej przesuwa się w kierunku wzrostu, a prognoza na kilka najbliższych lat wyraźnie się poprawiła. Znaczenie popytu wewnętrznego ma stopniowo rosnąć, choć priorytetem pozostaje dalsze zacieśnianie polityki fiskalnej. Do tej pory deficyt był ograniczany w szybszym tempie, niż wymagał tego Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska. Wybory prezydenckie zwiększą niepewność na początku lata, lecz oczekuje się, że nie wpłynie to na ożywienie gospodarcze.

Litewska gospodarka weszła w cykl wzrostowy. Po zachęcającym pierwszym kwartale, prognoza na 2011 rok wygląda dobrze, choć popyt konsumpcyjny wciąż napotyka przeszkody ze strony bezrobocia strukturalnego, słabej dynamiki wzrostu płac i rosnącej inflacji. Niemniej jednak, konsolidacja polityki fiskalnej rządu przebiega w tempie nawet szybszym od planowanego, dzięki czemu Litwa pozostaje na kursie do przyjęcia waluty euro w 2014r.

Gospodarka Rosji powoli nabiera pędu, po szoku z zeszłego lata, przy czym wiodącą siłą napędową procesu wzrostu w I kwartale byli konsumenci. Oczekujemy dalszego odrodzenia konsumpcji: wzrost depozytów ostatecznie zwolnił, a stopa oszczędności wzrosła, co sugeruje, że konsumenci skłaniają się coraz bardziej w kierunku wydawania pieniędzy. Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę niedawną poprawę na rynku pracy, która w nadchodzących kwartałach wesprze wzrost wynagrodzeń.

Polska

 • Słabsza dynamika
 • Ostrzejsza polityka gospodarcza
 • Konsumenci stają się bardziej pesymistyczni
 • Oczekujemy jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych w tym roku
 • Wybory istotne, jeśli chodzi o utrzymanie EMU jako kotwicy polityki gospodarczej

Estonia

 • Odrodzenie gospodarcze przenosi się na gospodarkę krajową
 • Powoli rośnie bezrobocie długoterminowe
 • Umocniło się zaufanie międzynarodowe do gospodarki
 • Inflację napędzają głównie ceny żywności
 • Finanse państwa na stałym poziomie

Łotwa

 • Odrodzenie gospodarcze stopniowo nabiera tempa
 • Zaufanie konsumentów na dość dobrych poziomach
 • Czeka nas dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej
 • Inflacja przyspiesza - lecz głównie z powodu cen żywności
 • Wybory prezydenckie zwiększają niepewność na początku lata...
 • ...lecz oczekuje się, że nie wpłynie to na ożywienie gospodarcze

Litwa

 • Wejście w nowy cykl wzrostu
 • Tendencja w zakresie zatrudnienia stopniowo zmienia się na rosnącą
 • Wydaje się, że stopa bezrobocia osiągnęła już punkt szczytowy
 • Inflacja przyspiesza, lecz wzrost płac jest skromny
 • Trudnym wyzwaniem pozostaje ograniczenie deficytu do 3% PKB w 2012r.

Rosja

 • Umiarkowane ożywienie w I kw., napędzane przez konsumentów
 • Spada bezrobocie, maleją oszczędności - czynniki te będą wspierać wydatki na konsumpcję
 • W najbliższych kwartałach mają znowu wzrosnąć wydatki inwestycyjne, gdyż wzrost w przemyśle jest całkiem ożywiony
 • Polityka monetarna skupia się coraz bardziej na inflacji, wciąż trwa jej zacieśnianie
 • Deficyt budżetowy znacząco niższy z powodu wpływów związanych z ropą naftową.

Pobierz raport: Weathering the Storm - may 2011.

Autor:

Anders Svendsen

Główny Analityk

Nordea Bank AB

Więcej informacji:

Joanna Krawczyk-Golba, tel. +58 669 12 36

Sławomir Ronkowski (dyrektor), tel. +58 669 12 32

Departament Marketingu i Komunikacji Nordea Bank Polska SA

Udostępnij artykuł: