Ministerstwo Finansów: wzrost PKB spowolni do 3,7 proc. w 2020 r. Stopy procentowe wzrosną w 2022 r.

Gospodarka

Wykres spadkowy i lupa
Fot. stock.adobe.com/tadamichi

Wzrost PKB sięgnie 4% w tym roku, a następnie spowolni do 3,7% w 2020 r., do 3,4% w 2021 r. i do 3,3% w 2022 r., wynika z majowej aktualizacji wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wzrost #PKB sięgnie 4% w tym roku, a następnie spowolni do 3,7% w 2020 r., do 3,4% w 2021 r. i do 3,3% w 2022 r. @MF_GOV_PL

Wzrostu popytu krajowego będzie się obniżał z 4,2% w tym roku do 3,8% w 2020 r. do 3,5% w 2021 r. i do 3,4% w 2022 r. Również będzie się obniżać tempo wzrostu spożycia prywatnego – z 4% w 2019 r. do 3,8% w 2020 r., do 3,4% w 2021 r. i do 3,2% w 2022 r. Z kolei spożycie publiczne będzie odpowiednio rosło odpowiednio o: 5,3%, 2,3%, 1,9% i 2,1%.

Resort finansów zakłada także spowolnienie, jeżeli chodzi o nakłady brutto na środki trwałe. W tym roku mają one wzrosnąć o 5,7%, a następnie o 5,6% w 2020 r., o 5,5% w 2021 r. i o 5,4 w 2022 r.

Czytaj także: Ekonomiści na EKF: zagrożenia dla gospodarki mogą się pojawić po 2020 r. >>>

Według najnowszych wytycznych resortu finansów, saldo obrotów bieżących do PKB pozostanie ujemne i wyniesie -1,2% w tym roku, po -1,4% w 2020 i 2021 r., a w 2022 r. wyniesie -1,5%. Eksport w 2019 r. wzrośnie o 5,3% a w latach 2020-2022 będzie rósł rocznie o 4,8%. Z kolei import wzrośnie o 6% w tym roku, po 5,1% w 2020 i 2021 r., a w kolejnym obniży się – o 5%.

Kurs złotego

Kurs złotego do euro ma pozostać stabilny i latach 2019-2022 i zakłada się, że będzie wynosił 4,3 zł za euro przez cały ten okres. Jednocześnie w dokumencie podano, że zaleca się przeprowadzenie dodatkowe symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2019-2022 względem scenariusza bazowego.

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec okresu będzie coraz niższa i tak w 2019 r. ma ona wynieść 5,5%, w kolejnym – 5,1%, następnie 4,9% w 2021 r. i 4,7% w 2022 r.

Według wskaźników, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw będzie rosło i w tym roku wyniesie ono 5226 zł, w przyszłym 5555 zł, a w kolejnym roku wzrośnie do 5888 zł i do 6230 zł w 2023 r. Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5,7% w tym roku i obniży się do 3,4% w 2020 r., a w latach 2021-22 ma wynosić po 3,2%.

Inflacja pozostanie w celu NBP

Średnioroczna inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 1,8% w tym roku, a następnie przyspieszy do 2,5% w latach 2020-2022, a stopa procentowa NBP ma wzrosnąć dopiero w 2022 r.

„W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj.102,5” – czytamy w dokumencie.

Według najnowszych wytycznych resortu finansów, średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wyniesie w tym roku 1,7%, a w latach 2020-2022 ma wynosić po 2,2%.

Stopy procentowe NBP w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) pozostaną na obecnym poziomie 1,5% do 2021 r., i wzrosną do 2,1% w 2022 r., założył resort finansów.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: