Prognoza Santander Bank Polska: lepszy wynik eksportu w 2019 roku

Gospodarka

W bieżącym roku wyniki polskiego eksportu nadal będą pod presją negatywnych zjawisk w europejskiej gospodarce oraz napięć w globalnym handlu, takich jak np. wojny handlowe czy brexit. Prognozy Santander Bank Polska zakładają, że w 2019 r. wynik liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r.

Ładunek z napisem eksport
Fot. stock.adobe.com/tashatuvango

W bieżącym roku wyniki polskiego eksportu nadal będą pod presją negatywnych zjawisk w europejskiej gospodarce oraz napięć w globalnym handlu, takich jak np. wojny handlowe czy brexit. Prognozy Santander Bank Polska zakładają, że w 2019 r. wynik liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r.

Prognozy @SantanderBankPL zakładają, że w 2019 r. wynik liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r. #eksport #SantanderBankPolska

"Nasz kraj jest silnym ogniwem w europejskim łańcuchu dostaw, a polski eksport, z racji bardzo silnej geograficznej koncentracji, jest ściśle powiązany z gospodarką europejską. Stąd też fakt, że w Europie pożegnaliśmy się ze szczytem koniunkturalnym i obserwujemy spowolnienie gospodarcze, obniża prognozy sprzedaży zagranicznej polskich firm" - powiedział dyrektor Departamentu analiz ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski, cytowany w komunikacie.Podkreślił, że w Unii Europejskiej, do której wędruje blisko 80% polskiego eksportu gospodarka będzie w tym roku rosła w tempie poniżej 2%, a pytanie brzmi tylko "jak bardzo poniżej?". Wskazał, że największe znaczenie ma sytuacja w Niemczech, stąd szczególnie niepokoją ostatnie dane, wskazujące na mocne pogorszenie już nie tylko nastrojów, ale też obrotów i zamówień w niemieckim biznesie.

Bariery dla rozwoju polskiego eksportu 

Według ekonomistów Santander Bank Polska dodatkową barierą dla rozwoju polskiego eksportu jest wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych i pogłębiający się niedobór pracowników. Niemniej, te problemy nie powstrzymałyby dynamiki obrotów towarowych tak bardzo, gdyby nie słabnący popyt zagraniczny.Mimo niekorzystnych prognoz gospodarczych, Europa pozostanie najważniejszym kierunkiem rozwoju eksportu dla firm."Konkurencyjność cenowa polskiego eksportu zdaje się być niezagrożona. Wzrost jednostkowych kosztów pracy przyśpieszył, ale pozostaje poniżej obserwowanego w innych porównywalnych gospodarkach. A przestrzeń między kosztami pracy w Polsce i w rozwiniętych krajach Europy jest wciąż duża" - powiedział także Bielski.

W ujęciu wartościowym eksport z Polski na rynki poza Starym Kontynentem stanowi wąski margines całości sprzedaży zagranicznej. Ale jeśli chodzi o wzrosty procentowe, to właśnie te rynki królują. Co prawda wzrosty wynikają głównie z niskiej bazy, nie zmienia to jednak faktu, że pokazują pozytywny trend: proces geograficznej dywersyfikacji polskiego eksportu postępuje, podano także.W 2018 roku, w ślad za spowalniającym eksportem niemieckim i kurczącą się globalną wymianą handlową, tempo wzrostu polskiego eksportu spadło. W tym roku również będziemy obserwować taki trend, choć - co bardzo ważne wg analityków - wartość eksportu nadal będzie rosła.

W 2019 r. wynik liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r.

Prognozy Santander Bank Polska zakładają, że w 2019 r. wynik liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r."W 2019 r. polski eksport wyhamuje mocniej niż w 2018 r. Nasza prognoza to przyrost rzędu +3,3% r/r. Dynamika wzrostu importu sięgnie zaś 4,8%. W ten sposób, na koniec tego roku, saldo wymiany handlowej z dużym prawdopodobieństwem będzie pod kreską" - powiedział Bielski.Według wstępnych danych GUS, w ciągu 11. miesięcy 2018 r. wartość obrotów polskiego eksportu towarów sięgnęła 204,3 mld euro i była wyższa o 7,1% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To lekkie osłabienie w porównaniu z wynikami notowanymi w 2017 r., gdy dynamika sprzedaży zagranicznej na koniec roku wyniosła 10,2% r/r.Santander BP podkreślił, że z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorcy dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu jest korzystna, gdyż daje m.in. większą stabilność biznesu."Chcemy, aby firmy oswajały się z rynkami pozaeuropejskimi. Rolą naszego Programu Rozwoju Eksportu jest więc nie tylko umożliwienie im nawiązywania relacji z odbiorcami z Europy, ale przede wszystkim pokazywanie i stwarzanie szans na dalekich rynkach - w Ameryce Łacińskiej czy w Azji. Mamy w tym zakresie możliwości, bo w Grupie Santander jest intensywna wymiana know-how i realnie możemy pomóc w rozwoju biznesu na różnych rynkach" - powiedziała Małgorzata Demidziuk, szefowa International Desk Santander Bank Polska, odpowiedzialna za realizację Programu Rozwoju Eksportu, który Santander Bank Polska prowadzi od kilku lat.Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: